Nauka

Monografia "Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków"

Poprawiono: piątek, 12 luty 2016 20:17

Monografia

Monografia

"Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków"

Redakcja naukowa:

Autorzy:

Recenzenci:

Książka jest wynikiem realizacji zadania badawczego nr 6 „Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła”, wykonanego w ramach projektu strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.