Aktualności

Pomoce dydaktyczne

Zasady realizacji prac dyplomowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, wprowadzonym przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 • Dokument w formacie pdf dostępny jest: tutaj.

Pomoce dydaktyczne:

 • przedmiot "Wspomaganie komputerowe w wodociągach". Pliki do pobrania: tutaj,
 • dostęp do Serwisu Edukacyjnego (system e-learningowy),
 • materiały pomocnicze do zaliczenia wykładu z przedmiotu "Gospodarka skojarzona w energetyce",
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł. Pytania do pobrania: tutaj,
 • instrukcje do laboratorium z mechaniki płynów. Pliki do pobrania: tutaj
 • wzór sprawozdania z laboratorium mechaniki płynów. Pliki do pobrania: tutaj
 • instrukcja do ćwiczeń z zarządzania środowiskiem. Pliki do pobrania: tutaj
 • analiza SWOT w zarządzaniu środowiskiem. Pliki do pobrania: tutaj
 • karta pracy w zarządzaniu środowiskiem. Pliki do pobrania: tutaj
 • hydrologia - instrukcja do projektu. Plik do pobrania: tutaj,
 • mechanika gruntów - instrukcja do projektu. Pliki do pobrania: tutaj,
 • geologia - minerały i skały. Plik do pobrania: tutaj,
 • hydrologia - instrukcje do laboratorium. Plik do pobrania: tutaj,
 • mechanika gruntów - instrukcje do laboratorium. Plik do pobrania: tutaj,
 • wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach (instrukcja Epanet). Plik do pobrania: tutaj,
 • komputerowa symulacja systemów hydraulicznych (instrukcja SWMM). Plik do pobrania: tutaj.

dr hab. inż. Greinert Andrzej, prof. UZ