Aktualności

Aktualności

ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKICH

Uwaga Studenci!

  • Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie zachowują ważność do 60 dni po zakończeniu zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni, czyli do 29 listopada 2020 r.
  • Zgodnie z komunikatem nr 31/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska opracował harmonogram przyjmowania studentów w celu przedłużenia legitymacji studenckich.
  • Szczegółowe informacje, w tym terminy odbioru/przedłużenia dokumentów, zostały Państwu przesłane drogą e-mailową.
  • Proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów. Osoby, które z jakichś względów nie będą mogły stawić się w Dziekanacie WBAIS UZ w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 68 328 2521 lub 68 328 2334 celem ustalenia nowego terminu.
  • Czas odbioru legitymacji / jej przedłużenie skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach.
  • Ze względu na reżim sanitarny w trakcie przybywania na terenie budynku należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica itp.) oraz należy przestrzegać odpowiedniego dystansu społecznego.
  • Prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu – w danym dniu obsługiwani będą tylko studenci wskazani w harmonogramie.