Aktualności

Aktualności

Projekty badawcze realizowane w IIS - projekt MILKEY

Tytuł projektu: „System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji gazów cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich” (akronim MilKey)

Nazwa programu: ERA-GAS / ERA-NET “2018 Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”

Koordynator projektu: Dr. Barbara Amon, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB, Potsdam, Germany

Partnerzy projektu:    

  • Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB, Germany
  • Agricultural Structures and Agricultural Machinery, AUA, Greece
  • Environmental Technology, ILVO, Belgium
  • Institute of Environmental Engineering, UZG, Poland
  • Poznan University of Life Sciences, PULS, Poland
  • TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC, Ireland
  • UMR1069, Sol, Agro & hydro syst, INRA, France
  • Department for Economics and Society, NIBIO, Norway
  • Institut de l’Elevage, IDELE, France
  • School of Agriculture & Food Science UCD, UCD, Ireland

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 2.097.000,00 €

Wartość dofinansowania UZG: 158.875,00 €

Instytucja finansująca UZG: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Cele i planowane efekty projektu: Europejskie systemy produkcji mleczarskiej (DPS) stoją przed wieloma wyzwaniami w ramach trzech filarów (3P) zrównoważonego rozwoju. Regiony europejskie są bardzo zróżnicowane i złożone, dlatego potrzebne są specyficzne regionalnie koncepcje dotyczące DPS. Projekt MilKey opracuje całościową koncepcję systemu dla zrównoważonego rozwoju 3P w DPS. System ten będzie uwzględniać kluczowe regiony europejskie. Podczas opracowywania systemu 3P głównym celem będzie uwzględnienie możliwości ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz czynników ekonomicznych i społecznych. Finalnie powstanie platforma dla zrównoważonych koncepcji 3P dla DPS w kluczowych regionach Europy oraz internetowe narzędzie kontroli klimatu i emisji w oborze. Platforma MilKey będzie długotrwałym środkiem w celu lepszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w DPS oraz zintensyfikowania dialogu między nauką, rolnikami, interesariuszami i polityką, również poza okresem trwania projektu. MilKey zintegruje system wspomagania decyzji, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju 3P.

Więcej o projekcie: https://www.milkey-project.eu/