Aktualności

Konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Poprawiono: czwartek, 28 listopad 2019 17:05

Dnia 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”. Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentował dr inż. Jakub Kostecki z referatem: „Zwiększanie potencjału retencyjnego przy wykorzystaniu polderów przeciwpowodziowych”.

Konferencja zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” (http://www.zielonaakcja.pl/) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (http://www.zpkwl.gorzow.pl/) wpisuje się w trend zachęcający do retencjonowania wody i wykorzystywania błękitno-zielonej infrastruktury do walki ze skutkami zmian klimatu.