Aktualności

Zakład Ekologii Stosowanej

Kierownik zakładu: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ

Główne kierunki działalności naukowej:

  • grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym,

  • badania biotoksykologiczne,

  • analiza saprobowa wód – badania hydrobiologiczne,

  • ocena wydajności osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków – mikroskopowa analiza osadu czynnego,

  • szata roślinna jako wskaźnik do zagospodarowania terenu – badania fitosocjologiczne.

Skład osobowy:

  • dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
  • dr inż. Katarzyna Łuszczyńska