Aktualności

Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach specjalności realizowanych w Instytucie Inżynierii Środowiska,
z przedmiotów:

 • geologia i geomorfologia,
 • gospodarka surowcami mineralnymi,
 • hydrologia,
 • geologia,
 • mechanika gruntów i geotechnika,
 • mechanika z wytrzymałością materiałów,
 • ochrona wód,
 • metodologia uzgodnień środowiskowych,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • mechanika płynów,
 • zagadnienia przepływu masy i ciepła,
 • podstawy termodynamiki technicznej,
 • metody statystyczne opracowania wyników badań,
 • planowanie eksperymentu,
 • elementy statystyki matematycznej dla Inżynierii Środowiska,
 • melioracje,
 • rekultywacja terenów miejskich i przemysłowych,
 • oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego,
 • ochrona i rekultywacja gleb,
 • planowanie przestrzenne.

Działalność naukowo-badawcza:

 • geośrodowiskowe uwarunkowania lubuskich szlaków wodnych,
 • ocena skuteczności uszczelnień wałów przeciwpowodziowych,
 • analiza porównawcza wybranych metod określania współczynnika filtracji gruntów,
 • analiza modelowych badań wzniosu kapilarnego wody w nasypach drogowych,
 • skuteczność środków stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg,
 • badania krzepnięcia cieczy w przestrzeni cylindrycznej oraz w ośrodku porowatym,
 • Lubuskie Zagłębie Węgla Brunatnego,
 • badania podstawowe w zakresie gleboznawstwa, rekultywacji i ochrony gleb,
 • rekultywacja rolna terenów poprzemysłowych,
 • rekultywacja leśna terenów poprzemysłowych,
 • rekultywacja terenów zurbanizowanych,
 • kształtowanie terenów zieleni miejskiej,
 • ochrona terenów pod antropopresją - kształtowanie stref ochronnych,
 • ocena oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych, przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych,
 • ocena wpływu rodzaju zagospodarowania terenu na stan i rozwój gleb,
 • proekologiczne znaczenie planistyki na terenach antropogenicznych,
 • techniki i technologie dekontaminacji gleb i materiałów podłożowych,
 • kartografia gleb obszarów antropogenicznych.

 Skład osobowy:

Nazwisko i imię

Tytuł

Pokój

Tel. służbowy

Adres e-mail

Asani Anna

dr inż.

120

328-24-92

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drab Michał

dr hab. inż., prof. UZ

110

328-25-24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gortych Marta

dr inż.

119

328-73-85

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Greinert Andrzej

dr hab. inż., prof. UZ

108

328-26-80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kołodziejczyk Urszula

dr hab., prof. UZ

111

328-25-85

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kostecki Jakub

dr inż.

118

328-24-07

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lipnicki Zygmunt

prof. dr hab. inż.

109

328-26-73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wasylewicz Róża

dr inż.

118

328-24-07

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.