Aktualności

Pracownicy dydaktyczni

Pracownicy dydaktyczni

1 dr inż. Anna Asani   Kontakt
2 dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ   Kontakt
3 dr inż. Marzena Jasiewicz   Kontakt
4 dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ   Kontakt
5 dr inż. Ewa Ogiołda   Kontakt
6 dr inż. Róża Wasylewicz   Kontakt