Aktualności

Rada Dyscypliny Naukowej

Lp.

Stopień / Tytuł

Stanowisko

Nazwisko

Imię

Udział w dyscyplinie
[%]

1

dr hab.inż.

prof. uczelni

Amon

Barbara

100

2

dr inż.

adiunkt

Gortych

Marta

100

3

dr hab.inż.

prof. uczelni

Greinert

Andrzej

100

4

dr inż.

adiunkt

Jakubaszek

Anita

100

5

profesor

prof.

Jędrczak

Andrzej

100

6

dr inż.

adiunkt

Kostecki

Jakub

100

7

profesor

prof.

Kozioł

Joachim

100

8

dr inż.

adiunkt

Krupińska

Izabela

100

9

profesor

prof.

Kuczyński

Tadeusz

100

10

dr hab.inż.

prof. uczelni

Lipnicki

Zygmunt

100

11

dr inż.

adiunkt

Łuszczyńska

Katarzyna

100

12

dr hab.inż.

prof. uczelni

Myszograj

Sylwia

100

13

dr inż.

adiunkt

Nowogoński

Ireneusz

100

14

dr hab.

prof. uczelni

Piontek

Marlena

100

15

dr inż.

adiunkt

Płuciennik- Koropczuk

Ewelina

100

16

dr inż.

adiunkt

Suchowska-Kisielewicz

Monika

100

17

dr hab.inż.

prof. uczelni

Winiwarter

Wilfried

100

18

dr inż.

adiunkt

Ziembicki

Piotr

100