Aktualności

Rada Instytutu

1.  prof. dr hab. inż.  KUCZYŃSKI Tadeusz - Rektor 
2. prof. dr hab. inż. KOZIOŁ Joachim
3.  dr hab. inż. prof. UZ  DRAB Michał
4.  dr hab. inż. prof. UZ  GREINERT Andrzej 
5.  prof. dr hab. inż.   JĘDRCZAK Andrzej
6.  dr hab. inż. prof. UZ  KOŁODZIEJCZYK Urszula
7.  dr hab. inż. prof. UZ  LIPNICKI Zygmunt
8.  dr hab. prof. UZ  PIONTEK Marlena 
9. dr hab. inż. prof. UZ AMON Barbara
10. dr hab. inż. prof. UZ WINIWARTER Wilfried
11. dr hab. inż. prof. UZ MYSZOGRAJ Sylwia
12. dr inż. PŁUCIENNIK-KOROPCZUK Ewelina
13.  mgr inż.  LECHÓW Hanna