Aktualności

Nauka

Monografia "Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków"

Monografia

Monografia

"Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków"

Redakcja naukowa:

  • dr inż. Piotr Ziembicki

Autorzy:

  • dr inż. Jan Bernasiński, dr Jacek Bojarski, dr inż. Marcin Klimczak, dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. PWr, dr inż. Grzegorz Misztal, dr inż. Maciej Miniewicz, mgr inż. Bogusław Regulski, prof. dr hab. inż. Janusz Skorek, dr inż. Anna Staszczuk, dr inż. Arkadiusz Węglarz, dr inż. Marcin Wierzbiński, dr inż. Piotr Ziembicki.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki
  • prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

Książka jest wynikiem realizacji zadania badawczego nr 6 „Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła”, wykonanego w ramach projektu strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.