Aktualności

Konferencja "SMOG - przyczyny, skutki, zapobieganie"

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”. W tej edycji konferencji poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z zapobieganiem występowaniu SMOGu. Tematyka w szczególności dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania racjonalnego kształtowania niskoemisyjnej gospodarki energetycznej.

Nazwa konferencji:

SMOG - przyczyny, skutki, zapobieganie.
Energetyka Komunalna - teraźniejszość i wyzwania przyszłości!

Termin konferencji:  Piątek, 28.04.2017 r.
Miejsce:

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
ul. A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra.

UWAGA! Plan dojazdu można znaleźć: tutaj

Rejestracja: Formularz REJESTRACJI ONLINE na konferencję
Harmonogram konferencji
do pobrania:
Harmonogram konferencji w pliku "pdf" można pobrać: tutaj

Tematyka konferencji w sposób bezpośredni dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych, a także architektów oraz projektantów w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska na obszarach zurbanizowanych.

W trakcie konferencji będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym opracowywania „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i innych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek i kawę dla uczestników.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub potwierdzenia swojej obecności telefonicznie pod numerami telefonu:

  • stacjonarnym: (68) 328 21 11
  • komórkowym: 504 132 436

bądź e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Harmonogram konferencji

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30

Otwarcie konferencji
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (Prorektor ds. Rozwoju UZ)
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (Dziekan WBAIS)
dr inż. Roman Kielec (Prezes PNT Sp. z o.o.)

09:30 – 10:00

SMOG – przyczyny powstawania i skutki środowiskowe
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

 10:00 – 10:30

Stan powietrza w województwie lubuskim
mgr Przemysław Susek

10:30 – 11:00

Technologie redukcji emisji zanieczyszczeń – pompy ciepła
dr inż. Jan Bernasiński

11:00 – 11:30

Czyste technologie węglowe w małych i średnich źródłach ciepła

(prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa.

12:00 – 12:30

Rekomendacje dla budownictwa niskoemisyjnego
dr inż. Grzegorz Misztal

12:30 – 13:00

Autobusy elektryczne – ekologiczny transport miejski
Urząd Miasta Zielona Góra

13:00 – 13:30

Projekt edukacyjny „Wspólnie wyeliminujmy SMOG”
dr inż. Piotr Ziembicki

13:30 – 14:00

Finansowanie technologii niskoemisyjnych
mgr inż. Michał Pawłowski

Ciekawy poradnik dotyczący publikacji naukowych

Zapraszamy do lektury ciekawego poradnika pt.

"Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego" autorstwa Tomasza Liśkiewicza i Grzegorza Liśkiewicza.

Poradnik opublikowany na licencji Creative Commons zezwalającej się na wykorzystanie publikacji do celów niekomercyjnych z uznaniem autorstwa oraz wskazaniem autorów jako właścicieli praw do tekstu.

Autorami wykorzystanych w poradniku zdjęć są Tomasz Liśkiewicz i Grzegorz Liśkiewicz.

Konferencja "Nowoczesne technologie w służbie Gospodarki Niskoemisyjnej"

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Nowoczesne technologie w służbie Gospodarki Niskoemisyjnej. Odnawialne Źródła Energii. Ciepłownictwo. Technologie Komputerowe” organizowaną przez Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. oraz Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie przedstawicieli nauki, przemysłu i biznesu stanowi kontynuację cyklu konferencji pod hasłem "Energetyka komunalna - teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”

Nazwa konferencji:

Nowoczesne technologie w służbie Gospodarki Niskoemisyjnej.
Odnawialne Źródła Energii. Ciepłownictwo. Technologie Komputerowe

Termin konferencji:  Piątek, 25.11.2016 r.
Miejsce:

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
ul. A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra.

UWAGA! Plan dojazdu można znaleźć: tutaj

Rejestracja: Formularz REJESTRACJI ONLINE na konferencję
Harmonogram konferencji
do pobrania:
Harmonogram konferencji w pliku "pdf" można pobrać: tutaj

Konferencja obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z Gospodarką Niskoemisyjną, a w szczególności wykorzystanie nowoczesnych systemów OZE oraz technologii komputerowych do wspomagania jej racjonalnego kształtowania. Ważnym aspektem poruszanym w trakcie konferencji będzie rola scentralizowanych systemów ciepłowniczych w redukcji niskiej emisji w miastach oraz gminach. Tematyka konferencji w sposób bezpośredni dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, administratorów zasobów mieszkaniowych, a także architektów oraz projektantów w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska na obszarach zurbanizowanych.

W trakcie konferencji będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym opracowywania "Planów Gospodarki Niskoemisyjnej", efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i innych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek i kawę dla uczestników.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego powyżej lub potwierdzenia swojej obecności telefonicznie pod numerem telefonu: (68) 328-21-11 bądź e-mailem na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Harmonogram konferencji

08:30 – 09:00

Rejestracja uczestników.

09:00 – 09:30

Otwarcie konferencji.
dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (Prorektor ds. Rozwoju UZ)
dr inż. Roman Kielec (Prezes Parku Naukowo-Technologicznego UZ)

09:30 – 10:00

Rola Jednostek Samorządowych w kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej w miastach.

 10:00 – 10:30

Gospodarka niskoemisyjna – z czym mamy do czynienia?
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł (Instytut Inżynierii Środowiska UZ)

10:30 – 11:00

Jak zredukować emisję pochodzącą od transportu?
dr Jacek Bojarski, dr Maciej Niedziela (Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki)

11:00 – 11:30

Możliwości inwestowania w OZE w specjalnych strefach ekonomicznych.
(Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.)

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa.

12:00 – 12:30

Racjonalne projektowanie – wyzwania dla projektantów i architektów.
dr inż. Piotr Ziembicki (Instytut Inżynierii Środowiska UZ, PNT UZ)

12:30 – 13:00

Nowoczesne technologie w scentralizowanych systemach ciepłowniczych jako element kreowania gospodarki niskoemisyjnej w regionie.
mgr inż. Ryszard Francuz („Elektrociepłownia” S.A. Grupa EDF)

13:00 – 13:30

Odnawialne źródła energii elektrycznej – nowoczesne technologie zasilania w energię.
dr inż. Grzegorz Szulc (ITEO Sp. z o.o.)

13:30 – 14:00

Perspektywy zmian wymagań dotyczących redukcji emisji w miastach.
mgr inż. Katarzyna Zagórska, mgr inż. Michał Pawłowski (PNT UZ)

 

Monografia "Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków"

Monografia

Monografia

"Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków"

Redakcja naukowa:

  • dr inż. Piotr Ziembicki

Autorzy:

  • dr inż. Jan Bernasiński, dr Jacek Bojarski, dr inż. Marcin Klimczak, dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. PWr, dr inż. Grzegorz Misztal, dr inż. Maciej Miniewicz, mgr inż. Bogusław Regulski, prof. dr hab. inż. Janusz Skorek, dr inż. Anna Staszczuk, dr inż. Arkadiusz Węglarz, dr inż. Marcin Wierzbiński, dr inż. Piotr Ziembicki.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki
  • prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

Książka jest wynikiem realizacji zadania badawczego nr 6 „Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła”, wykonanego w ramach projektu strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

„ZIELONA” Zielona Góra – Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra

MONOGRAFIA

Monografia

„ZIELONA” Zielona Góra – Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra

Opracowanie pod redakcją Andrzeja Greinerta i Moniki Edyty Drozdek

Autorzy rozdziałów:

Andrzej Greinert (red.), r. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1-4.3; Monika Edyta Drozdek (red.), r. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1-4.3; Anna Bazan-Krzywoszańska, r. 5; Michał Ćwiąkała, r. 4.10; Krzysztof Lisowski, r. 3.3; Teresa Nowak, r. 1.3.8.3; Dominik Osyczka, r. 3.1; Marta Skiba, r. 5; Dorota Szaban, r. 3.3; Agnieszka Tokarska-Osyczka, r. 4.4-4.9; Załączniki – karty ewidencyjne – Andrzej Greinert, Monika Edyta Drozdek, Anna Bazan-Krzywoszańska, Agnieszka Kochańska, Marta Skiba

 

Urbanosfera to złożony twór, związany zarówno z elementami środowiska przyrodniczego, zachowanymi na ogół w szczątkowej formie w układzie współczesnego miasta, jak też środowiska antropogenicznego, związanego z różnymi przejawami aktywności człowieka. Komplikuje to w istotny sposób nie tylko jej kształt, strukturę wewnętrzną, właściwości i powiązania, lecz także nasz sposób jej percepcji. Wiąże się to zasadniczo z chęcią człowieka do wartościowania zjawisk, elementów, funkcji itd. – coś jest określane jako właściwe, dobre, harmonijne, naturalne, w przeciwieństwie do zdegradowanego, zdewastowanego, wadliwego, niewłaściwego, zaburzonego itd. Czy jednak można w sposób jednoznaczny użyć tych określeń w odniesieniu do urbanosfery? W moim przekonaniu, w odniesieniu do całości zdecydowanie nie, w odniesieniu do części (najczęściej o niedużej powierzchni) – z zachowaniem daleko posuniętej ostrożności, jest to możliwe.

W tym ostatnim przypadku zazwyczaj odnosimy rzeczywistość współczesną do określonej historycznie lub do miejsc położonych poza strefą bezpośredniego oddziaływania człowieka. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie są to odniesienia pozbawione wad. Historia szeroko pojmowanej przyrody danych terenów jest zazwyczaj mało poznana, wobec czego trzeba uogólniać tezy i stosować uproszczenia, zatracając przy tym indywidualizm miejsca badanego. Analiza taka odnosi się także do zupełnie innych realiów kulturowych, społecznych, technicznych i innych. Spośród nich zdecydowana większość nie znajduje bezpośrednich koneksji we współczesnym opisie rzeczywistości przestrzennej. Relacja do stref naturalnych też nastręcza trudności interpretacyjnych. Strefy zurbanizowane na naszej planecie ulokowane są bowiem najczęściej w przestrzeni po wielokroć i na różne sposoby przekształcanej przez człowieka – wśród pól uprawnych, upraw leśnych, parków leśnych, na miejscach dawnych osad i struktur miejskich, terenach poprzemysłowych itd. Daje to zaburzony obraz porównawczy jednego terenu przekształconego do drugiego również przekształconego (podobnie lub inaczej), a nie jak niejednokrotnie się to przedstawia do naturalnego – kształtowanego przez siły przyrody).

Tym niemniej, urbanosfera to obecnie miejsce życia coraz większej części populacji ludzkiej. Na świecie około 52% ludzi to mieszkańcy miast, w Europie – już 73% (EEA 2010, UN 2012). Przyszłość przyniesie nam najprawdopodobniej kolejny przyrost ukazywanych wskaźników, z dużym prawdopodobieństwem osiągając wobec świata 60% w roku 2030 i 70% w roku 2050. Europa w tym czasie osiągnie 86% mieszkańców miast w ogóle populacji. Współcześnie tereny miejskie zajmują już około 6% ogólnej powierzchni kontynentu europejskiego, a wartość ta zwiększa się o 0,34-0,50% co 5 lat (UN 2011). Do tego należałoby dodać rozrastającą się zabudowę wsi i sieci drogowej, łączącej ośrodki.

Zielona Góra nie jest na tym tle miastem odrębnym, przeżywając w XX i XXI wieku okres dynamicznego rozwoju. Z miasta o liczbie mieszkańców kilku tysięcy do początku XIX w., 20-30 tys. przed II Wojną Światową, przy marginalnym znaczeniu (siedziba powiatu o skrajnym położeniu względem stolicy regionu), stało się ponad 100-tysięczną stolicą województwa. W ślad za zwiększającą się liczbą mieszkańców nastąpiło znaczne powiększenie powierzchni miasta. Analizując zapisy historyczne, nieraz aż trudno uwierzyć w jak małych granicach mieściło się przedwojenne miasto – z mozaiką pól uprawnych o kilkaset metrów od ratusza. Zajmowanie nowych powierzchni przez zabudowę miejską miało charakter stabilnie postępujący aż do początku XXI wieku, kiedy to (w roku 2015) wykonany został postęp skokowy. Stało się to za sprawą połączenia dwóch jednostek administracyjnych – miasta i gminy Zielona Góra w nową, bardzo dużą jednostkę miejską.

Postęp w rozbudowie miasta ma swoje dobre i złe strony, które szczególnie intensywnie pojawiają się w okresach dynamizacji rozwoju. Jedną ze sfer problemowych jest współistnienie stref zabudowanych z terenami zieleni. Współczesne miasto to skomplikowany w tej materii twór, w którym część zieleni istnieje po części niezależnie od zabudowy (obok terenów zabudowanych), a część wplata się w zabudowę, wypełniając przestrzenie bezpośrednio do niej przyległe.

Już jednostkowe obszary zieleni kształtowanej przysparzają czasem znacznym problemów, o ile więc trudniej zapanować nad całością tych terenów komponujących system zieleni miejskiej. A tak musimy postrzegać dobre tereny zieleni – zaspokajające potrzeby indywidualnych mieszkańców miasta, ale także kształtujące miasto jako całość.

Dla znalezienia właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami miejskimi, funkcjonalnymi i strukturalnymi, potrzebna jest wizja – udzielenie sobie rzeczowej odpowiedzi na pytanie, jakie miasto mamy, a jakiego chcemy w przyszłości. Powołany w tym celu zespół fachowców, w kontakcie z mieszkańcami miasta, przygotował taką wizję w niniejszym opracowaniu. „Zielona” Zielona Góra – to w dużej mierze rzeczywistość tego miasta i jego duma. Chroniąc to dobro miasta należy dążyć do optymalizacji struktur i funkcji, mając na względzie oczekiwania mieszkańców współczesnego miasta.

Monografia, po przejściu procesu recenzowania przez ekspertów w zakresie kształtowania terenów zieleni i historii sztuki, ukazała się jako kolejna pozycja Wydawnictw Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (ISBN 978-83-937619-4-4).

Mamy nadzieję, że praca ta dobrze przysłuży się rozwojowi miasta, w zgodzie z ideą zrównoważenia poszczególnych działań, ku pożytkowi mieszkańców coraz piękniejszej Zielonej Góry. Jeśli wizja ta natchnie także gremia w innych ośrodkach miejskich, będziemy radzi po stokroć.

Andrzej Greinert

Monika Edyta Drozdek