Pomoce dydaktyczne

Poprawiono: czwartek, 19 marzec 2020 13:24

Zasady realizacji prac dyplomowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, wprowadzonym przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pomoce dydaktyczne:

dr hab. inż. Greinert Andrzej, prof. UZ