Aktualności

Pomoce dydaktyczne

Zasady realizacji prac dyplomowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, wprowadzonym przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 • Dokument w formacie pdf dostępny jest: tutaj.

Pomoce dydaktyczne:

 • przedmiot "Wspomaganie komputerowe w wodociągach". Pliki do pobrania: tutaj,
 • dostęp do Serwisu Edukacyjnego (system e-learningowy),
 • materiały pomocnicze do zaliczenia wykładu z przedmiotu "Gospodarka skojarzona w energetyce",
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł. Pytania do pobrania: tutaj,
 • instrukcje do laboratorium z mechaniki płynów. Pliki do pobrania: tutaj
 • wzór sprawozdania z laboratorium mechaniki płynów. Pliki do pobrania: tutaj
 • instrukcja do ćwiczeń z zarządzania środowiskiem. Pliki do pobrania: tutaj
 • analiza SWOT w zarządzaniu środowiskiem. Pliki do pobrania: tutaj
 • karta pracy w zarządzaniu środowiskiem. Pliki do pobrania: tutaj
 • wspomaganie komputerowe projektowania w wodociągach (instrukcja Epanet). Plik do pobrania: tutaj,
 • komputerowa symulacja systemów hydraulicznych (instrukcja SWMM). Plik do pobrania: tutaj.
 • podstawy nauk o ziemi. Film nr 1 dostępny: tutaj
 • podstawy nauk o ziemi. Film nr 2 dostępny: tutaj
 • podstawy nauk o ziemi. Film nr 3 dostępny: tutaj
 • podstawy nauk o ziemi. Film nr 4 dostępny: tutaj

dr hab. inż. Greinert Andrzej, prof. UZ