Aktualności

Opiekunowie roczników

Opiekunowie roczników w roku akademickim 2019/2020

Imię i Nazwisko Rok studiów / Grupa
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Studia inżynierskie
dr inż. Marzena Jasiewicz I / 15IS - SP I / 15IS - NP
dr inż. Ewa Ogiołda II / 25IS - SP II / 25IS - NP
dr inż. Dariusz Królik III / 35IS - SP III / 35IS - NP
dr inż. Marta Gortych IV / 45IS - SP IV / 45IS - NP
Studia magisterskie
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk II / 26IS-SD I / 19IS – NP
Studia doktoranckie
dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ III / 35IS-DD