Aktualności

Kierunki i specjalności

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Kształcenie studentów na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest na studiach:

  • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,
  • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  II-go  stopnia,
  • stacjonarnych  III-go stopnia (studia doktoranckie).

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3,5 roku (7 semestrów). Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera bez specjalności.

Studia II-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry). Kształcenie prowadzone jest w trzech specjalnościach:

  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów (ZWUSIO),
  • inżynieria ekologiczna  (IE),
  • urządzenia sanitarne (US).

Kończąc studia II  stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne), uzyskuje się stopień naukowy magistra inżyniera. Z sylwetką absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska można zapoznać się tutaj. Szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych w ramach kierunku można uzyskać tutaj: studia I-go stopnia (z tytułem inżynieria) oraz studia II-go stopnia (z tytułem magistra).

Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym kierunku. Zapisu na studia można dokonać w Uczelnianym Serwisie Rekrutacyjnym: tutaj.

 

ENERGETYKA

Kształcenie studentów na kierunku praktycznym Energetyka prowadzone jest na studiach:

  • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku . Studia mają profil praktyczny. Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera.

Więcej o kierunku Energetyka Komunalna można znaleźć: tutaj.