Aktualności

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
SERIA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


ISSN: 1895-7323


Lista Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 7 pkt.
Wykaz czasopism naukowych Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. (część B, 2576)

 

Czasopismo indeksowane przez BazTech - jeden z zasobów Wirtualnej Bazy Nauki
Artykuły poprzez bazę BazTech są indeksowane przez Google ScholarGoogle i WorldWideScience.org.

Czasopismo jest indeksowane również przez Index Copernicus International

Pełne teksty Zeszytów zamieszczone są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (ZBC) - Serwisie utworzonym przez: Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze (WiMBP). Zeszyty indeksowane są w zasobach ZBC oraz w ogólnopolskich zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych.