Aktualności

List intencyjny o współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra

W związku z uruchomieniem w roku akademickim 2016/17 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego nowego kierunku kształcenia Energetyka Komunalna, został podpisany list intencyjny pomiędzy Wydziałem a Urzędem Miasta Zielona Góra. W ramach współpracy będą podjęte działania zapewniające wysoki poziom kształcenia na ww. kierunku oraz dobre przygotowania do pracy zawodowej absolwentów, poprzez:

  • uczestnictwo Urzędu Miasta Zielona Góra w doskonaleniu programu kształcenia,
  • współorganizację praktyk studenckich, wymaganych dla profilu praktycznego kształcenia.

Urząd Miasta Zielona Góra przyjmie studentów kierunku Energetyka Komunalna na praktyki przewidziane w planach studiów.

List intencyjny o współpracy z firmą "IGLOTECHNIK" Sp. z o.o.

W związku z uruchomieniem w roku akademickim 2016/17 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego nowego kierunku kształcenia Energetyka Komunalna, został podpisany list intencyjny pomiędzy Wydziałem a"IGLOTECHNIK" Sp. z o.o.w Zielonej Górze. Celem jest współpraca w zakresie kształcenia na kierunku Energetyka Komunalna, zapewniająca wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb, w tym stworzenia możliwości dobrego przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej.

W ramach współpracy będą podjęte działania zapewniające wysoki poziom kształcenia na ww. kierunku oraz dobre przygotowania do pracy zawodowej absolwentów, poprzez:

  • uczestnictwo firmy "IGLOTECHNIK" Sp. z o.o. w doskonaleniu programu kształcenia,
  • współorganizację praktyk studenckich, wymaganych dla profilu praktycznego kształcenia.

Firma "IGLOTECHNIK" Sp. z o.o. przyjmie studentów kierunku Energetyka Komunalna na praktyki przewidziane w planach studiów.

Konferencja "Prace badawczo – rozwojowe dla MŚP"

W konferencji pt. „Prace badawczo - rozwojowe dla MŚP” zorganizowanej przez Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. uczestniczył przedstawiciel Instytutu Inżynierii Środowiska dr inż. Piotr Ziembicki.

W trakcie konferencji poruszano tematykę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przedsiębiorcami. Przedstawiono również ofertę i możliwości badawcze Parku Naukowo-Technologicznego.

Sponsorem konferencji była Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  

List intencyjny o współpracy z firmą "INORG" z Gliwic

W związku z uruchomieniem w roku akademickim 2016/17 na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego nowego kierunku kształcenia Energetyka Komunalna, został podpisany list intencyjny pomiędzy Wydziałem a Instytutem Organizacji "INORG" w Gliwicach. Celem jest współpraca w zakresie kształcenia na kierunku Energetyka Komunalna, zapewniająca wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb, w tym stworzenia możliwości dobrego przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej.

W ramach współpracy będą podjęte działania zapewniające wysoki poziom kształcenia na ww. kierunku oraz dobre przygotowania do pracy zawodowej absolwentów, poprzez:

  • uczestnictwo Instytutu Organizacji "INORG" w Gliwicach w doskonaleniu programu kształcenia,
  • współorganizację praktyk studenckich, wymaganych dla profilu praktycznego kształcenia.

Instytutu Organizacji "INORG" przyjmie studentów kierunku Energetyka Komunalna na praktyki przewidziane w planach studiów.

List intencyjny INORG

Grupa dyskusyjna IIS na facebook

Zapraszamy na oficjalną grupę dyskusyjną przeznaczoną dla studentów, absolwentów, pracowników i przyjaciół Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zapraszamy do korzystania. Grupę można odwiedzić tutaj.