Aktualności

CLIMATE-KIC 2016 - Spotkanie informacyjne na UZ

W imieniu Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszamy studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz zespoły badawcze do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu CLIMATE-KIC 2016.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00.

 

Miejsce:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Bud. A-8,
ul. Prof. Z. Szafrana 1,
sala nr 213.

 

Więcej informacji o Climate-KIC 2016 na stronie http://www.climate-kic.org

Plakat informacyjny można pobrać: tutaj

Program spotkania: tutaj

Konferencja "Energetyka Komunalna"

W piątek, 08.04.2016 r. w budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pt. „Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”.

Organizatorami konferencji był Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. oraz Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tematyka konferencja dotyczyła szeroko rozumianych zagadnień związanych z energetyką komunalną, odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką energetyczną na obszarach zurbanizowanych. Ważnym aspektem poruszanym w trakcie konferencji była też analiza możliwości finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych zarówno w gminach, miastach czy osiedlach jak również w przedsiębiorstwach. Tematyka w sposób bezpośredni dotyczyła spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych w zakresie analiz technicznych oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego, a także jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej.

W trakcie konferencji odbyło się również wiele rozmów pomiędzy przedstawicielami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami sektora mieszkaniowego na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i innych.

Wykłady w ramach konferencji wygłosili m.in.:

Ważną częścią konferencji było wystąpienie dotyczące nowego, innowacyjnego kierunku kształcenia pod nazwą „Energetyka Komunalna” utworzonego w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

         

Wycieczka naukowo-dydaktyczna

Wycieczka naukowo-dydaktyczna na oczyszczalnię ścieków w Zielonej Górze.

Studenci Instytutu Inżynierii zwiedzali oczyszczalnię ścieków. Pracownicy zaprezentowali cały układ technologiczny oraz szczegółowo omówili poszczególne urządzenia. Było wiele pytań oraz ciekawa dyskusja. Studenci mogli w praktyce sprawdzić wiedzę, którą uzyskali studiując w IIS.

              

Program MOST

UWAGA DOKTORANCI!

od 15 kwietnia do 15 maja będzie trwała rekrutacja w ramach Programu MOST – na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2016/2017.

Więcej informacji na stronach programu MOST:

http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

https://www.facebook.com/programmost2000/

Zachęcamy do rozważenia możliwości zapoznania się z pracą innych polskich jednostek naukowych w trakcie studiów III stopnia.

Wystawa „Motylem jestem” otwarta.

W dniu 22 marca 2016 r. w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy "Motylem jestem", zorganizowanej przez Koło Naukowe "Skamieniali" działające przy Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

      

Fotografie wykonał: Andrzej Olejnik.