Aktualności

Konkurs na logo IIS

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie otwartym na logo:

 • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
 • Instytutu Budownictwa,
 • Instytutu Inżynierii Środowiska,

ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie dostępnym tutaj.

Prace można nadsyłać od dnia 1 marca 2017 r., najpóźniej do dnia 24 marca 2017 r. (dla prac nadsyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

III Międzynarodowa Konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Z jubileuszem 40-lecia Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze połączona jest trzecia międzynarodowa konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska.

Tematyka konferencji

 • Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych;
 • Ochrona przeciwpowodziowa;
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Kalendarium

31.03.2017r. nadesłanie abstraktów i zgłoszeń;

30.04.2017r. akceptacji abstraktów;

30.06.2017r. nadesłanie pełnych wersji artykułów;

08.10.2017r. nadesłanie posterów w wersji elektronicznej;

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeń na stronie: www.iks.uz.zgora.pl.

Ramowy program konferencji

12.10.2017r. obchody Jubileuszu, sesje plenarne, uroczysta kolacja;

13.10.2017r. wycieczka techniczna, rejs szlakiem winnym;

14.10.2017r. Zjazd Absolwentów Inżynierii Środowiska.

Materiały informacyjne o konferencji dostępne są tutaj.

Rejestracja na konferencję: https://goo.gl/6Fd4qT

Information about the conference in English is available here.

Conference registration: https://goo.gl/GNEP0y

Konkurs - ewaluacja procesu kształcenia!

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają do udziału w konkursie – ewaluacja procesu kształcenia

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jeden z 3 tabletów lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Kategoria I (wydziałowa) – przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek.

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

Kategoria II (indywidualna) – udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

Współpraca z firmą INTERsoft

Z przyjemnością informujemy, iż Instytut Inżynierii Środowiska UZ podjął współpracę z firmą INTERsoft Sp. z o.o. będącą liderem w tworzeniu aplikacji CAD, w tym dedykowanych dla branży instalacyjnej, budowlanej i architektonicznej.

Koordynator współpracy ze strony IIS: dr inż. Piotr Ziembicki

 Firma INTERsoft sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa od 1997 r. Swoje wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami zawdzięcza rzetelnej analizie oraz szybkiej odpowiedzi na sygnały płynące z rynku. Dzięki niej, firma idealnie odpowiada na potrzeby rynku, nadając branży rytm i wyznaczając wysoki poziom usług.

Do najważniejszych wartości firmy INTERsoft należą: doświadczenie, wiedza oraz zespół profesjonalistów. Ciągłe dążenie do doskonałości daje firmie rangę prężnie rozwijającej się firmy oraz wiodącą pozycje wśród firm branży IT dla budownictwa. Fundamentem firmy jest zespół fachowców, który poprzez ciągłe samokształcenie wyznacza kierunki i standardy w branży oprogramowania, plasując pozycję firmy na poziomie światowym.

Więcej informacji wkrótce...

Zapraszamy do oceny prowadzących

UWAGA!!! Zapraszamy Studentów do ankietyzowania!!!

Do 31.12.2016 Studenci naszego Wydziału mają możliwość oceny nauczycieli akademickich. Prosimy o liczne wzięcie udziału w wypełnianiu ankiet.