Aktualności

Innowacje dla energetyki

Innowacje dla energetyki Kierunki rozwoju innowacji energetycznych 

Ministerstwo energii zaprezentowało we wtorek dokument pt. "Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych" (KRIE).

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, a kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to dokument definiujący ramy działalności innowacyjnej dla sektora energetyki i jego instytucji wspomagających. W dokumencie zwrócono uwagę, że od kilkunastu lat sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które powodują jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne oraz modele regulacyjne, zmieniając tradycyjny model funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na rynkach komercyjnych.

Dokument do pobrania: tutaj

 

Plebiscyt LUBUSKI EKO-DYPLOM na najlepsze prace dyplomowe.

19 kwietnia 2017 r. w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie LUBUSKI EKO-DYPLOM  na najlepsze prace dyplomowe z potencjałem praktycznego zastosowania oraz prezentujące możliwości ochrony środowiska w regionie lub o zasięgu ponadregionalnym.

We wszystkich kategoriach zwyciężyły prace dyplomowe nominowane przez Uniwersytet Zielonogórski, bronione na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

  • W kategorii prac licencjackich za najlepszą uznana została praca inżynierska Pana Damiana Ogiejko pt. „Wpływ granulatu na bazie osadów ściekowych na fizyczno-chemiczne właściwości gleb”, napisana pod kierunkiem Pana dr inż. Jakuba Kosteckiego. 
  • W kategorii prac magisterskich za najlepszą uznana została praca magisterska Pana mgr. inż. Franciszka Bydałka pt. Aktywność mikrobiologiczna  w złożu oczyszczalni hydrofitowej o przepływie pionowym” napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Sylwii Myszograj.
  • W kategorii prac doktorskich za najlepszą uznana została rozprawa doktorska Pana dr. inż. Artura Juszczyka pt. „Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Wysokowskiego, prof. UZ.

Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w konkursie w 2018 r.

Szkolenie INTERsoft (oprogramowanie inżynierskie)

Serdecznie Zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na szkolenie z zakresu oprogramowania inżynierskiego firmy INTERsoft przeznaczonego dla branży Architektonicznej, Budowlanej i Instalacyjnej.

Tematyka szkolenia:

- ArCADia 10 (poprzednio. ArCADia-INTELLICAD),

- ArCADia-ARCHITEKTURA

- ArCADia-INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-CO

- ArCADia-TERMO (świadectwo charakterystyki energetycznej)

- ArCADia-TERMO PRO (audyt energetyczny)

Miejsce: budynek A-8, sala 213.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez specjalistów z firmy INTERsoft.

Konferencja "SMOG – przyczyny, skutki, zapobieganie"

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”. W tej edycji konferencji poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z zapobieganiem występowaniu SMOGu. Tematyka w szczególności dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania racjonalnego kształtowania niskoemisyjnej gospodarki energetycznej.

Nazwa konferencji:

SMOG - przyczyny, skutki, zapobieganie.
Energetyka Komunalna - teraźniejszość i wyzwania przyszłości!

Termin konferencji:  Piątek, 28.04.2017 r.
Miejsce:

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
ul. A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra.

UWAGA! Plan dojazdu można znaleźć: tutaj

Rejestracja: Formularz REJESTRACJI ONLINE na konferencję
Harmonogram konferencji
do pobrania:
Harmonogram konferencji w pliku "pdf" można pobrać: tutaj

Tematyka konferencji w sposób bezpośredni dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych, a także architektów oraz projektantów w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska na obszarach zurbanizowanych.

W trakcie konferencji będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym opracowywania „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i innych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek i kawę dla uczestników.

Więcej informacji można uzyskać: tutaj

Zjazd Absolwentów 2017 - zamknięcie listy uczestników.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Zjazd Absolwentów IIS 2017 cieszy się ogromnym zainteresowaniem (zgłosiło się prawie 300 osób).

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia.

W dniu dzisiejszym lista uczestników została zamknięta, jednocześnie została otwarta lista rezerwowa.

Do zarejestrowanych uczestników w najbliższych dniach zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu Absolwentów 2017.

Informujemy, iż wypełnienie formularza uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów IIS 2017 oraz udział w dalszym postępowaniu, są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wypełnionym zgłoszeniu uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów 2017 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu jego organizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).