Aktualności

Wspomaganie komputerowe projektowania w Inżynierii Środowiska - szkolenie

Szanowni Pracownicy, Drodzy Studenci!

We współpracy z firmą ArCADiasoft serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące:

Wspomagania komputerowego projektowania w Inżynierii Środowiska.

Termin: poniedziałek 26.11.2018, godz. 11.15 - 16.00
Miejsce: sala 204, bud. A-12 (Instytut Inżynierii Środowiska)

Zakres szkolenia:
1. Podstawy pracy z modułem "Architektura" w systemie ArCADia-BIM.
2. Projektowanie instalacji sanitarnych w systemie ArCADia-BIM.
3. Projektowanie instalacji grzewczych i gazowych w systemie ArCADia-BIM.

      

Zapraszamy na ciekawy wykład

Drodzy Pracownicy i Studenci!

Serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawy wykład monograficzny pt.:
 
“Air pollution as a policy concern: impacts of atmospheric particulate matter on human health – ways to minimize such impacts – prior quantification of expected effects of policy measures”
 
Data i miejsce: 17 października 2018 r., (środa), o godz. 11.15, bud. A-12, sala 105.
 
Prelegent: dr hab. Wilfried Winiwarter. Prof.UZ

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Drodzy Studenci!

W imieniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz firmy Geberit zapraszamy serdecznie do udziału w 6 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe "swissstandards.pl".

UWAGA! Autor najlepszej pracy wygra nagrodę finansową wysokości 5000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 30.11.2018 zgłosić temat pracy dyplomowej i krótki opis jej założeń na: www.odteoriidopraktyki.pl/rejestracja.php

Konsultacje dla osób, które przeszły do II etapu odbywają się od grudnia 2018 do czerwca 2019 r.

Więcej na stronach: www.odteoriidopraktyki.pl

 Konkurs   Konkurs   Konkurs

Seminarium Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Seminarium

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 

oraz

Posiedzenie Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG

Zielona Góra, 28.09.2018 r.

 Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Od wielu lat Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego był miejscem spotkań nauki i przemysłu. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium, na którym zaprezentowane zostaną prace związane z aktualnymi problemami inżynierii i kształtowania środowiska. W trakcie obrad odbędzie się również posiedzenie Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG, której przewodniczącym jest dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ.

Tematyka seminarium

 • Technologie oczyszczania wody i ścieków;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 • Ochrona przeciwpowodziowa;
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Koszty uczestnictwa

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Wymagana jest rejestracja zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mail.

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Prof. Z. Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra
Tel.: (68) 328 26 37 oraz (68) 328 24 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona Instytutu: www.iis.uz.zgora.pl

Więcej informacji do pobrania: tutaj

 

Kierunek kształcenia Inżynieria Środowiska.

Chcesz studiować INŻYNIERIĘ ŚRODOWISKA?

Kliknij tutaj, żeby zapisać się na studia.

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu budowy i eksploatacji obiektów inżynierii środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie inżynierii środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu projektowania systemów, technologii i urządzeń do transportu i oczyszczania wody i ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz planowania i eksploatacji regionalnych i lokalnych systemów zarządzania środowiskiem.

Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

Program dydaktyczny studiów obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i specjalizowane oprogramowanie branżowe.


Absolwenci mogą starać się uzyskanie pełnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalności

Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z gospodarowaniem wodą, ściekami i odpadami oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji inżynierii środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji komunalnych oraz ich nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i organach samorządowych, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich z branży inżynierii środowiska oraz w instytucjach naukowo-badawczych i w szkolnictwie średnim i wyższym.

Instalacje budowlane
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z dostawą wody i ciepła, odprowadzaniem ścieków oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do badania, projektowania, budowy i eksploatacji sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz wszelkich instalacji wewnętrznych stanowiących wyposażenie budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych. Potrafi wykonywać oceny optymalnego wykorzystania tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii, a także kompleksowych analiz systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zasilania w energię.

Inżynieria ekologiczna
Absolwent tej specjalności ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania działań, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji ochrony środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji proekologicznych oraz rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych w zakresie relacji wzajemnych technika – środowisko przyrodnicze. Odznacza się zdolnością racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, z naciskiem na użycie w dedykowanych działaniach technik i technologii inżynieryjno-technicznych. Jest przygotowany do praktycznego wdrażania zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz tworzenia prawidłowych warunków współegzystencji techniki i środowiska przyrodniczego.

Zatrudnienie

 • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie inżynierii środowiska,
 • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej, 
 • firmy budowlano - instalacyjne, 
 • instytucje naukowo – badawcze,
 • własna działalność gospodarcza.

Broszurki informacyjne dostępne: tutaj oraz tutaj.

Serdecznie zapraszamy do studiowania.