Aktualności

Zajęcia terenowe z przedmiotu „Mechanika gruntów i geotechnika”

Dnia 16 stycznia 2018 r. grupa 35 ISSP, w ramach przedmiotu „Mechanika gruntów i geotechnika”, uczestniczyła w zajęciach terenowych. Celem wyjazdu była wizja lokalna zabezpieczonych osuwisk w ciągu drogi krajowej DK27 (obwodnica Wilkanowa), na odcinku od km 59+200 do km 59+600. Opiekunem grupy była dr inż. Magda Hudak.

                         

Oferty dla studentów

Drodzy studenci!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją pracy oraz możliwością uzyskania stypendium.

JM Projekt ofertuje pracę dla studenta w Gorzowie Wlkp. i okolicach w charakteryrze Asystenta Projektanta.
Więcej informacji w ofercie, którą można pobrać: tutaj.

Grupa AQUA - sieć hurtowni branży instalacyjnej, grzewczej i pompowej, istniejąca na rynku od 1981 roku, posiadająca 14 oddziałów w Polsce Zachodniej, zatrudniająca ponad 100 osób, zaprasza na: Stypedium dla studenta.
Miejsce pracy: Zielona Góra.
Więcej informacji w ofercie, którą można pobrać: tutaj.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania. Naprawdę warto!

Cykl spotkań z Profesorem Wilfriedem Winiwarterem

Instytut Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza na cykl spotkań z Profesorem Wilfriedem Winiwarterem - od niedawna naszym pracownikiem, a wcześniej pracownikiem naukowym związanym z austriackim Universität Graz, Institute of Systems Sciences, obecnie związanym także z Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Laxenburg koło Wiednia.

Harmonogram spotkań (22-26 stycznia 2018 r.): 

  • wtorek, środa, czwartek: 15.15 – 17.45 – wykłady ze studentami,
  • środa: 11.15 – 12.45 – wykład ogólnouczelniany: Anthropogenic emissions to the atmosphere – Options to reduce air pollutants and greenhouse gases
  • czwartek: 11.15 – 12.45 – seminarium ze studentami nt. metodologii pisania publikacji naukowych

Serdecznie zapraszamy.

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 12 i 13 października 2017r. odbyła się w Zielonej Górze III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.„Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter, gdyż połączona była z Jubileuszem 40-lecia kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska w Zielonej Górze. Honorowym patronatem konferencję objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki oraz Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Konferencję rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, podczas której dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak wygłosił referat okolicznościowy pt. „Historia zielonogórskiej Inżynierii Środowiska”, a następnie J.M.Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Andrzej Greinet, prof. UZ dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Profesorowie Inżynierii Środowiska”.

W Konferencji uczestniczyło łącznie ponad 120 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy oraz firmy i wydawnictwa branżowe. 

Referaty zgłoszone na Konferencję prezentowane były w czasie trzech sesji plenarnych oraz dwóch sesji posterowych. W czasie obrad przedstawiono 12 referatów oraz 41 posterów. Organizatorzy nagrodzili autorów trzech najlepszych posterów. Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed współczesną inżynierią środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów naturalnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, gospodarki wodno-ściekowej, technologii w oczyszczaniu ścieków miejskich i przeróbce osadów ściekowych, gospodarki odpadami oraz problemami gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Pierwszy dzień konferencji zakończony został uroczystą kolacją.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, którą był rejs po Odrze na trasie Nowa Sól-Cigacice, przebiegającej przez dwa mezoregiony: Pradolinę Głogowską (na południu) oraz Kotlinę Kargowską (na północy). Trasa rejsu obejmowała obszary sieci Natura 2000: PLB080004 Dolinę Środkowej Odry, PLH080014 Nowosolską Dolinę Odry i PLH080012 Kargowskie Zakola Odry oraz obszary chronionego krajobrazu Nowosolską Dolinę Odry i Krośnieńską Dolinę Odry.

Fotorelacja

Link do albumu ze zdjęciami z konferencji: https://photos.app.goo.gl/qo6j30NGcjo2pYX52

Link do albumu ze zdjęciami z kolacji konferencyjnej: https://photos.app.goo.gl/tZtaFGTy4Xi4na0l1

Link do albumu ze zdjęciami z rejsu po Odrzehttps://photos.app.goo.gl/7GGBTQlPhj22bdGr2

Link do albumu ze zdjęciami ze Zjazdu Absolwentówhttps://photos.app.goo.gl/FZNAW346V8UKykpw1

Na sali obrad

   

Wręczenie nagród w sesji posterowej

   

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

   

Rejs po Odrze na trasie Nowa Sól - Cigacice

   

O Instytucie Inżynierii Środowiska

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

  • Ponad 40 lat doświadczenia badawczo-wdrożeniowego i dydaktycznego.
  • Doświadczona i niezwykle przyjazna kadra naukowo-badawcza, w tym w znacznym stopniu praktykujący projektanci.
  • Laboratoria badawcze na najwyższym poziomie.
  • Projekty badawcze i wdrożeniowe finansowane ze środków UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Szerokie kontakty z przemysłem z branży Inżynierii Środowiska, Energetyki i Instalacyjnej.

Adres / Kontakt:

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. prof. Z. Szafrana 15
65-516 Zielona Góra

NIP: 973-07-13-421
REGON: 977924147

sekretariat
tel. (+48 68) 328-26-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l