Aktualności

Szkolenie INTERsoft (oprogramowanie inżynierskie)

Serdecznie Zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na szkolenie z zakresu oprogramowania inżynierskiego firmy INTERsoft przeznaczonego dla branży Architektonicznej, Budowlanej i Instalacyjnej.

Tematyka szkolenia:

- ArCADia 10 (poprzednio. ArCADia-INTELLICAD),

- ArCADia-ARCHITEKTURA

- ArCADia-INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-CO

- ArCADia-TERMO (świadectwo charakterystyki energetycznej)

- ArCADia-TERMO PRO (audyt energetyczny)

Miejsce: budynek A-8, sala 213.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone przez specjalistów z firmy INTERsoft.

Konferencja "SMOG – przyczyny, skutki, zapobieganie"

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”. W tej edycji konferencji poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z zapobieganiem występowaniu SMOGu. Tematyka w szczególności dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania racjonalnego kształtowania niskoemisyjnej gospodarki energetycznej.

Nazwa konferencji:

SMOG - przyczyny, skutki, zapobieganie.
Energetyka Komunalna - teraźniejszość i wyzwania przyszłości!

Termin konferencji:  Piątek, 28.04.2017 r.
Miejsce:

Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
ul. A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra.

UWAGA! Plan dojazdu można znaleźć: tutaj

Rejestracja: Formularz REJESTRACJI ONLINE na konferencję
Harmonogram konferencji
do pobrania:
Harmonogram konferencji w pliku "pdf" można pobrać: tutaj

Tematyka konferencji w sposób bezpośredni dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych, a także architektów oraz projektantów w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska na obszarach zurbanizowanych.

W trakcie konferencji będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym opracowywania „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i innych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek i kawę dla uczestników.

Więcej informacji można uzyskać: tutaj

Zjazd Absolwentów 2017 - zamknięcie listy uczestników.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Zjazd Absolwentów IIS 2017 cieszy się ogromnym zainteresowaniem (zgłosiło się prawie 300 osób).

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia.

W dniu dzisiejszym lista uczestników została zamknięta, jednocześnie została otwarta lista rezerwowa.

Do zarejestrowanych uczestników w najbliższych dniach zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu Absolwentów 2017.

Informujemy, iż wypełnienie formularza uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów IIS 2017 oraz udział w dalszym postępowaniu, są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wypełnionym zgłoszeniu uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów 2017 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu jego organizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Konkurs na logo IIS

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie otwartym na logo:

 • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
 • Instytutu Budownictwa,
 • Instytutu Inżynierii Środowiska,

ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie dostępnym tutaj.

Prace można nadsyłać od dnia 1 marca 2017 r., najpóźniej do dnia 24 marca 2017 r. (dla prac nadsyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

III Międzynarodowa Konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Z jubileuszem 40-lecia Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze połączona jest trzecia międzynarodowa konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska.

Tematyka konferencji

 • Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych;
 • Ochrona przeciwpowodziowa;
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Kalendarium

31.03.2017r. nadesłanie abstraktów i zgłoszeń;

30.04.2017r. akceptacji abstraktów;

30.06.2017r. nadesłanie pełnych wersji artykułów;

08.10.2017r. nadesłanie posterów w wersji elektronicznej;

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeń na stronie: www.iks.uz.zgora.pl.

Ramowy program konferencji

12.10.2017r. obchody Jubileuszu, sesje plenarne, uroczysta kolacja;

13.10.2017r. wycieczka techniczna, rejs szlakiem winnym;

14.10.2017r. Zjazd Absolwentów Inżynierii Środowiska.

Materiały informacyjne o konferencji dostępne są tutaj.

Rejestracja na konferencję: https://goo.gl/6Fd4qT

Information about the conference in English is available here.

Conference registration: https://goo.gl/GNEP0y