Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Drodzy Studenci!

W imieniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz firmy Geberit zapraszamy serdecznie do udziału w 6 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe "swissstandards.pl".

UWAGA! Autor najlepszej pracy wygra nagrodę finansową wysokości 5000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 30.11.2018 zgłosić temat pracy dyplomowej i krótki opis jej założeń na: www.odteoriidopraktyki.pl/rejestracja.php

Konsultacje dla osób, które przeszły do II etapu odbywają się od grudnia 2018 do czerwca 2019 r.

Więcej na stronach: www.odteoriidopraktyki.pl

 Konkurs   Konkurs   Konkurs

Seminarium Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Seminarium

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 

oraz

Posiedzenie Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG

Zielona Góra, 28.09.2018 r.

 Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Od wielu lat Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego był miejscem spotkań nauki i przemysłu. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium, na którym zaprezentowane zostaną prace związane z aktualnymi problemami inżynierii i kształtowania środowiska. W trakcie obrad odbędzie się również posiedzenie Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG, której przewodniczącym jest dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ.

Tematyka seminarium

 • Technologie oczyszczania wody i ścieków;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 • Ochrona przeciwpowodziowa;
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Koszty uczestnictwa

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Wymagana jest rejestracja zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mail.

Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Prof. Z. Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra
Tel.: (68) 328 26 37 oraz (68) 328 24 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona Instytutu: www.iis.uz.zgora.pl

Więcej informacji do pobrania: tutaj

 

Kierunek kształcenia Inżynieria Środowiska.

Chcesz studiować INŻYNIERIĘ ŚRODOWISKA?

Kliknij tutaj, żeby zapisać się na studia.

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu budowy i eksploatacji obiektów inżynierii środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie inżynierii środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu projektowania systemów, technologii i urządzeń do transportu i oczyszczania wody i ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz planowania i eksploatacji regionalnych i lokalnych systemów zarządzania środowiskiem.

Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

Program dydaktyczny studiów obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i specjalizowane oprogramowanie branżowe.


Absolwenci mogą starać się uzyskanie pełnych uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Specjalności

Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z gospodarowaniem wodą, ściekami i odpadami oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji inżynierii środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji komunalnych oraz ich nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i organach samorządowych, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich z branży inżynierii środowiska oraz w instytucjach naukowo-badawczych i w szkolnictwie średnim i wyższym.

Instalacje budowlane
Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych związanych z dostawą wody i ciepła, odprowadzaniem ścieków oraz do optymalizacji systemów w zakresie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do badania, projektowania, budowy i eksploatacji sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz wszelkich instalacji wewnętrznych stanowiących wyposażenie budynków mieszkalnych i zakładów przemysłowych. Potrafi wykonywać oceny optymalnego wykorzystania tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii, a także kompleksowych analiz systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zasilania w energię.

Inżynieria ekologiczna
Absolwent tej specjalności ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania działań, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i instalacji ochrony środowiska, przygotowania i prowadzenia inwestycji proekologicznych oraz rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych w zakresie relacji wzajemnych technika – środowisko przyrodnicze. Odznacza się zdolnością racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego, z naciskiem na użycie w dedykowanych działaniach technik i technologii inżynieryjno-technicznych. Jest przygotowany do praktycznego wdrażania zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz tworzenia prawidłowych warunków współegzystencji techniki i środowiska przyrodniczego.

Zatrudnienie

 • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie inżynierii środowiska,
 • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej, 
 • firmy budowlano - instalacyjne, 
 • instytucje naukowo – badawcze,
 • własna działalność gospodarcza.

Broszurki informacyjne dostępne: tutaj oraz tutaj.

Serdecznie zapraszamy do studiowania.

Wykład monograficzny prof. Wilfried Winiwarter

Serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawy wykład monograficzny: "Global elemental cycles: human impacts, their consequences and remedies."
 
Prelegent: dr hab. Wilfried Winiwarter. Prof.UZ
 
Termin i miejsce: 6 czerwca 2018 r., (środa), godz. 11.15, bud. A-12, sala 105, ul. prof. Z. Szafrana 15

X Jubileuszowa Gala Inżynierów

Gala Inżynierów to jedno z największych dorocznych wydarzeń pozanaukowych w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie „karnawałowo” spotykają się pracownicy, studenci i absolwenci, a ponadto – współpracujące z Instytutem osobistości świata polityki i biznesu.

Jubileuszowa X Gala Inżynierów odbyła się 12 stycznia 2018r., jak zawsze pod kierunkiem prof. UZ Urszuli Kołodziejczyk i dr inż. Magdy Hudak, przy nieocenionym wsparciu Władz Uczelni oraz zaangażowaniu członków Studenckiego Koła Naukowego „Skamieniali”: Magdaleny Jabłonowskiej (przewodniczącej), Oleny Świżewskiej, Kamili Wiatr, Natalii Kisińskiej, Tobiasza Bartyzela, Artura Wolańskiego, Piotra Pilcha, Michała Pańczaka, Mateusza Kramskiego, Aleksandry Szczepańskiej i innych. W imprezie uczestniczyło 200 osób. Muzyczną oprawę wieczoru zapewnił DJ Hektor - Mateusz Rudyk (absolwent kierunku inżynieria środowiska), który – jak zwykle - bawił gości doskonale. Tradycyjnie, odbyły się otrzęsiny studentów I roku i pożegnanie absolwentów - wszyscy otrzymali stosowne rekwizyty i pamiątkowe dyplomy. Niespodzianką było przyznanie tytułów Weteranów Gali Inżynierów dla tych uczestników imprezy, którzy w tym roku po raz dziesiąty bawili się na Gali Inżynierów. Kolejnym hitem wieczoru była loteria fantowa, gdzie można było wygrać cenne nagrody, np.: kurs tańca w Szkole Tańca Gracja lub ponad-regulaminowy termin egzaminu z podstaw geodezji. Gratulujemy szczęśliwcom!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Państwu za uczestnictwo w Jubileuszowej X Gali Inżynierów oraz wsparcie naszych działań poprzez pomoc organizacyjną i finansową.

Zamieszczona poniżej fotogaleria niech będzie miłym wspomnieniem dla wszystkich uczestników Jubileuszowej X Gali Inżynierów, a jednocześnie - wyzwaniem dla kolejnego pokolenia studentów kierunku inżynieria środowiska, gdzie od dziesięciu lat działa Studenckie Koło Naukowe „Skamieniali”.

Więcej zdjęć dostępnych jest: tutaj

X Galę Inżynierów otworzyli (od lewej): prof. A. Greinert – Dziekan WBAiIŚ, prof. M. Mrówczyńska – Prodziekan WBAiIŚ, dr M. Hudak. – Opiekun WKN Skamieniali, prof. U. Kołodziejczyk – inicjatorka i organizatorka wszystkich Gali Inżynierów oraz inż. A. Szumańska – studentka IS (w tle - mgr inż. M. Rudyk DJ Hektor – absolwent kierunku IŚ)

Wszyscy bawili się świetnie

Absolwenci WBAiIŚ z optymizmem patrzyli w przyszłość

Pierwszaków z dumą wyślubowała prof. M. Mrówczyńska - Prodziekan WBAiIŚ (z prawej)

Dr inż. S. Gibowski uparcie tłumaczył zasadę obsługi niwelatora

DJ Hektor - Mateusz Rudyk (z prawej) bawił wszystkich doskonale, Sandra Skomoroko (z lewej) nieśmiało kupowała te propozycje, podczas gdy Jej kolega miał wątpliwości

Czy ten pan i pani będą na XI Gali?