Aktualności

Wyjazd naukowy studentów koła naukowego Solum et Universum

Studenci koła naukowego Solum et Universum działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska uczestniczyli w dniach 17-21 września 2019 roku w konferencji Remtech Europe - European Conference On Remediation Markets And Technologies towarzyszącej RemtechExpo.
 
Studenci zaprezentowali wyniki pracy pt.: „Road dust as an environmental problem for the urban areas”.
 
Udział w międzynarodowej konferencji dał szansę na zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez Koło w poprzednich latach oraz na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami różnych jednostek naukowych. Obecność studentów pozwoliła również na promocję Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
Wyjazd został zrealizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków Parlamentu Studenckiego.
 
    

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego jest organizatorem konferencji naukowej „Retencja Wody w Polderze Milsko”, która odbędzie się 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, ul. Szafrana 15, budynek A12, sala 105.

Konferencja porusza tematykę retencjonowania wód w Polderze Milsko w następującym zakresie:

 • możliwości wykorzystania Polderu Milsko do ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich,
 • zwiększenia retencji wody,
 • podniesienia poziomu wód gruntowych,
 • poprawy warunków upraw rolnych.

 Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się tutaj (PDF).

Warto studiować Inżynierię Środowiska na UZ!

Dlaczego?

Zapoznajcie się z twardymi faktami...

1. Absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wśród ogółu absolwentów UZ:

 • są w najbardziej korzystnej sytuacji - dziewięciu na dziesięciu naszych absolwentów dysponuje pełnoetatowym zatrudnieniem (90,9%) wkrótce po ukończeniu studiów,
 • mają najbardziej korzystny wariant zatrudnienia, zakładający zgodność uzyskanego wykształcenia z wykonywaną pracą - 73% absolwentów Wydziału pracuje zgodnie z wykształceniem,
 • znajdują się w kategorii najlepiej zarabiających (powyżej 5000 zł netto) - 40% osób w tej kategorii pochodzi z naszego Wydziału!
 • 30% absolwentów Wydziału mieści się w przedziale dochodowym 3001-5000 zł netto.

2. Absolwenci Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ mogą liczyć na wynagrodzenie (zaraz po skończeniu studiów):

 • 3778,52 zł – absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska,
 • 3529,22 zł – absolwenci kierunku budownictwo,
 • 2630,05 zł – absolwenci kierunku architektura.

Dane opracowano na podstawie dokumentu "Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. 2018", który został przygotowany m.in. w oparciu o dane gromadzone w systemie ELA (ekonomiczne aspekty losów absolwentów).

 

Studenci IIS na dniach otwartych Elektrociepłowni "Zielona Góra"

15 czerwca 2019 r. studenci Instytutu Inżynierii Środowiska uczestniczyli w Dniu Otwartym Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A., należącej do PGE Energia Ciepła.

Z wielkim zainteresowaniem, ze świetnie przygotowanym przewodnikiem, zwiedzili elektrociepłownię, a także nawiązali pierwsze kontakty z kadrą Elektrociepłowni oraz zapoznali się z rozwojem zawodowym w branży ciepłownictwa i energetyki komunalnej.

Elektrociepłownia zaprezentowała naszym studentom program zawodowy PGE Energia Ciepła pod nazwą „Energetyczna Kariera”.

Studenci poznali od strony praktycznej proces produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, produkcję chłodu z ciepła sieciowego. Dowiedzieli się również o wsparciu programu elektromobilności w Zielonej Górze.

Oprócz zwiedzania elektrociepłownia przygotowała liczne zabawy, konkursy z nagrodami, jak również poczęstunek.

Na pewno Dni Otwarte w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A na stale wpiszą się w kalendarz studentów IIŚ.

Ze strony IIS w Dniach Otwartych uczestniczyła dr inż. Marzena Jasiewicz.

Fotogaleria dostępna na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/Instytut.Inzynierii.Srodowiska.UZ

Projekt UNCNET

Spotkanie robocze w ramach projektu UNCNET – Pekin 30-31.05.2019

W końcu maja odbyło się spotkanie robocze partnerów międzynarodowego projektu badawczego pt. Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET). Koordynatorem całego projektu jest prof. Wilfried Winiwarter z IIASA (Austria), natomiast polską częścią zawiaduje dr Monika Suchowska-Kisielewicz z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie jako jeden z 11, wyłonionych spośród 122 złożonych wniosków.

Gospodarzem pierwszego spotkania w ramach projektu był Peking University – Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences (Chiny). Poza nim, w projekcie biorą udział: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, Austria), Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chinese Academy of Sciences (CAS), Center for Agricultural Resources Research (Chiny), brainbows informations-management GmbH (Austria) i E.C.O. Institut für Ökologie Jungmeier GmbH, Klagenfurt (Austria).

Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego w spotkaniu wzięli udział dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ oraz dr Monika Suchowska-Kisielewicz.

Bardzo intensywne spotkanie poświęcone było wzajemnemu zapoznaniu się z ogólnymi celami projektu definiowanymi przez poszczególnych partnerów, propozycjami partnerów odnośnie zawartości poszczególnych pakietów roboczych, metod badawczych i oczekiwanych efektów prac. Kolejnym krokiem było uporządkowanie informacji tworząc spójny system, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie informacji o poszczególnych miastach, kompatybilnych w ramach porównań koniecznych do dokonania w przyszłości. Wyznaczono także plan prac, plan kontaktów wideokonferencyjnych oraz plan kolejnych spotkań roboczych.

Duży nacisk położono na przedyskutowanie rodzaju danych koniecznych do uzyskania w toku badań w poszczególnych ośrodkach partnerskich, skali tych badań celem jak najlepszego odzwierciedlenia oddziaływania miasta na badane parametry środowiskowe, sposobów modelowania środowiskowego dla ujęcia perspektyw wynikających z prowadzonych badań oraz możliwości przełożenia naszych prac na środowisko zewnętrzne – decydentów miast i regionów oraz przedsiębiorstwa działające w sferze szeroko pojmowanej ochrony i inżynierii środowiska.

Uczestnicy wcześniej odbywającej się konferencji w Oslo („Urban Futures”) poinformowali o innych projektach, które uzyskały dofinansowanie wraz z realizowanym przez nas. Dało to nam dodatkową informację o kierunkach prac Kolegów z innych ośrodków naukowych. Zastanawialiśmy się także nad sprzężeniem idei wypracowanych w toku realizacji projektu UNCNET z innymi kwestiami miejskimi i środowiskowymi. Większość z tych innych projektów miała wspólne tematy w postaci transportu miejskiego i energetyki komunalnej. Krążenie azotu w środowisku miejskim, w tym o pochodzeniu antropogenicznym, wydaje się nam być dobrym spójnikiem z tymi projektami. Daje to szanse na przyszłe rozszerzanie współpracy naukowej, o co niewątpliwie będziemy zabiegać.

Wyłonił się także pomysł rozszerzenia współpracy między podmiotami a Chin i Instytutem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego o nowe elementy badań, co może być podstawą do formułowania kolejnych wniosków grantowych.

Podkreślić należy, że nasi Koledzy z Peking University przygotowali całość spotkania bardzo profesjonalnie, dzięki czemu mimo ogromu miasta mogliśmy się znaleźć i poruszać po Pekinie w sposób możliwie bezproblemowy.

Informacje o projekcie: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/UNCNET19.html