Aktualności

Dni otwarte Instytutu Inżynierii Środowiska

ZAKOCHAJ SIĘ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA”, pod takim hasłem obchodzone były tegoroczne dni otwarte w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
5 wykładów, 50 warsztatów, quizy i 6 certyfikowanych szkoleń to bilans wydarzenia,
które odbyło się w dniach 12-13 lutego.

W imprezie uczestniczyło ponad 120 uczniów szkół średnich z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Gośćmi byli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, III Liceum Ogólnokształcące z Zielonej Góry oraz Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z Gorzowa Wielkopolskiego.

Dni Otwarte były okazją do zapoznania uczniów z infrastrukturą IIŚ, a przede wszystkim doskonałym sposobem na przedstawienie oferty kształcenia na kierunku inżynieria środowiska oraz możliwości zawodowych jakie daje tytuł inżyniera środowiska.

Wydarzenie odbywało się w konwencji typowego studenckiego dnia. Po wykładzie wprowadzającym Od pomysłu do projektu - studia na kierunku Inżynieria Środowiska, uczniowie uczestniczyli w wybranych przez siebie wykładach akademickich na temat: Nieznane życie odpadów opakowaniowych, który wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak oraz Smog - wyzwanie teraźniejszości, wygłoszony przez dr inż. Piotra Ziembickiego. Po wykładach rozpoczął się blok zajęć warsztatowych. Każda grupa uczestniczyła w czterech wybranych przez siebie warsztatach laboratoryjnych lub komputerowych.  

W pracowni chemicznej odbyły się warsztaty z zakresu oczyszczania wody podczas, których uczniowie poznali proces koagulacji i filtracji wody oraz wykonali oznaczenia wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wody. W pracowni biotechnologicznej prowadzone były warsztaty dotyczące możliwości pozyskiwania energii z odpadów komunalnych. Wykonywano pomiar ilości i składu biogazu z procesu fermentacji odpadów komunalnych. W pracowni biologicznej prowadzone były warsztaty nt. grzyby pleśniowe w budownictwie mieszkaniowym, podczas których uczniowie prowadzili obserwacje pod mikroskopem stereoskopowym hodowli grzybów pleśniowych z obiektów budowlanych, a następnie dokonywali ich klasyfikacji. Skały i minerały - magia kamieni, to warsztaty w pracowni geologii i geomorfologii, które obejmowały rozpoznawanie skał i minerałów, ich charakterystykę i zastosowanie. W pracowni ochrony i rekultywacji gleb prowadzone były warsztaty technosole glebą 2020, podczas których badano właściwości gleb miejskich i domieszek antropogenicznych. Miłośnicy zajęć komputerowych uczestniczyli w warsztatach instalacje w trzech wymiarach oraz Epanet, podczas których zapoznali się z wizualizacją projektów instalacji w trzech wymiarach, wspomaganiem projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych skoordynowanym z projektami branży budowlanej.

Przygotowane wykłady oraz warsztaty stanowiły „wycinek” zajęć, realizowanych w regularnym programie studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Dni otwarte były również okazją do poznania kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów z II roku kształcących się na kierunku inżynieria środowiska.

Dodatkową atrakcję stanowiły warsztaty w ramach MOBILNEJ AKADEMII GROHE, partnera wydarzenia. Na pokładzie 17-sto metrowego GROHE Truck’a, który zaparkował przy Instytucie Inżynierii Środowiska odbywały się warsztaty techniczne i prezentacje produktów oraz nowoczesnych technologii sanitarnych.

Wiele radości i sportowej rywalizacji przyniósł drużynowy quiz: CZY BĘDZIESZ DOBRYM INŻYNIEREM? Pierwszy etap rywalizacji obejmował test wyboru i wyłonił dwie finałowe drużyny. W finale uczestników czekały zadania inżynierskie, między innymi oszacowanie powierzchni plakatu oraz próba zapakowania jak największej liczby pudełek zapałek w kartkę A4. Na zwycięzców czekały nagrody niespodzianki oraz symboliczny indeks studenta.

Czy uczestnicy spotkania zakochali się w Inżynierii Środowiska? Wierzymy, że tak!

                                             

Dni otwarte w Instytucie Inżynierii Środowiska

W dniach 12 – 13 luty 2020 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędą się DNI OTWARTE „ZAKOCHAJ SIĘ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA”.

Program dni otwartych obejmuje wykłady oraz cykl warsztatów. Zajęcia prowadzone będą w Instytucie Inżynierii Środowiska przy ul. Prof. Z. Szafrana 15 (budynek A12) w Zielonej Górze.

Partnerem wydarzenia jest firma GROHE - wiodący na świecie producent armatury sanitarnej. W ramach Mobilnej Akademii Grohe odbędą się warsztaty techniczne i prezentacje na pokładzie GROHE Truck’a, który zaparkuje przy Instytucie Inżynierii Środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się: tutaj.

Karty zgłoszeniowe dla uczestników do pobrania:

  • karta zgłoszeniowa na dni otwarte do pobrania: tutaj,
  • karta zgłoszeniowa na mobilną akademię Grohe do pobrania: tutaj.

W warsztatach mogą uczestniczyć grupy maksymalnie 15 osobowe. Dla klas powyżej 15 osób prosimy podzielić uczniów na 2 podgrupy i wybrać warsztaty w różnych godzinach.
Decyduje kolejność zgłoszeń przy wyborze zajęć warsztatowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO
PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO

w Instytucie Inżynierii Środowiska

Więcej informacji można uzyskać pobierając dokument: tutaj

Konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Dnia 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”. Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentował dr inż. Jakub Kostecki z referatem: „Zwiększanie potencjału retencyjnego przy wykorzystaniu polderów przeciwpowodziowych”.

Konferencja zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” (http://www.zielonaakcja.pl/) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (http://www.zpkwl.gorzow.pl/) wpisuje się w trend zachęcający do retencjonowania wody i wykorzystywania błękitno-zielonej infrastruktury do walki ze skutkami zmian klimatu.

  

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Dnia 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa pt. Retencja wody w Polderze Milsko.

Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy wsparciu Przedsiębiorstwa C.K. Ziemianin Czesław Karczmar. Konferencja była objęta patronatem Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego - Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Władysława Dajczaka - Wojewody Lubuskiego, Elżbiety Anny Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego, Waldemara Sługockiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Katarzyny Osos - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Roberta Sidoruka - Wójta Gminy Zabór.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób reprezentujących liczne ośrodki naukowe (Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, IHP - Innovations for High Performance Microelectronics we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Zielonogórski). W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, firm z branży inżynierii środowiska, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin Zabór, Żary, Krosno Odrzańskie i Nowa Sól.

Referat wprowadzający pt. Ochrona przeciwpowodziowa Środkowego Nadodrza wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof UZ.

W trakcie konferencji wygłoszono referaty obejmujące zarówno problemy społeczne jak i naukowe, dotyczące wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych oraz technologii teleinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej. W dyskusjach wskazywano na rangę problemów poruszanych w referatach i złożoność gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, w tym budowy Polderu Milsko, który będzie polderem suchym wykorzystywanym rolniczo, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi będzie spełniał funkcję zbiornika retencyjnego. Polder ten będzie stanowił doskonałe narzędzie do regulacji poziomu wody w rzece dla celów transportowych.


Konferencja doskonale wpisała się w działanie pierwszoplanowe dla nauk technicznych i środowiskowych pod nazwą ,,nauka dla przemysłu, przemysł z nauką". To powiązanie zrodziło szereg nowych, ciekawych projektów i działań naukowych, które rozwijają potencjał gospodarki kraju. Wskazano ciekawe rozwiązania techniczne i kierunki dalszych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i ochrony przeciwpowodziowej, w oparciu o wykorzystanie środków inżynieryjno-technicznych.

Marta Gortych