Aktualności

Konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO
PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO

w Instytucie Inżynierii Środowiska

Więcej informacji można uzyskać pobierając dokument: tutaj

Konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Dnia 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”. Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentował dr inż. Jakub Kostecki z referatem: „Zwiększanie potencjału retencyjnego przy wykorzystaniu polderów przeciwpowodziowych”.

Konferencja zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” (http://www.zielonaakcja.pl/) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (http://www.zpkwl.gorzow.pl/) wpisuje się w trend zachęcający do retencjonowania wody i wykorzystywania błękitno-zielonej infrastruktury do walki ze skutkami zmian klimatu.

  

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Dnia 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa pt. Retencja wody w Polderze Milsko.

Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy wsparciu Przedsiębiorstwa C.K. Ziemianin Czesław Karczmar. Konferencja była objęta patronatem Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego - Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Władysława Dajczaka - Wojewody Lubuskiego, Elżbiety Anny Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego, Waldemara Sługockiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Katarzyny Osos - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Roberta Sidoruka - Wójta Gminy Zabór.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób reprezentujących liczne ośrodki naukowe (Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, IHP - Innovations for High Performance Microelectronics we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Zielonogórski). W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, firm z branży inżynierii środowiska, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin Zabór, Żary, Krosno Odrzańskie i Nowa Sól.

Referat wprowadzający pt. Ochrona przeciwpowodziowa Środkowego Nadodrza wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof UZ.

W trakcie konferencji wygłoszono referaty obejmujące zarówno problemy społeczne jak i naukowe, dotyczące wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych oraz technologii teleinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej. W dyskusjach wskazywano na rangę problemów poruszanych w referatach i złożoność gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, w tym budowy Polderu Milsko, który będzie polderem suchym wykorzystywanym rolniczo, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi będzie spełniał funkcję zbiornika retencyjnego. Polder ten będzie stanowił doskonałe narzędzie do regulacji poziomu wody w rzece dla celów transportowych.


Konferencja doskonale wpisała się w działanie pierwszoplanowe dla nauk technicznych i środowiskowych pod nazwą ,,nauka dla przemysłu, przemysł z nauką". To powiązanie zrodziło szereg nowych, ciekawych projektów i działań naukowych, które rozwijają potencjał gospodarki kraju. Wskazano ciekawe rozwiązania techniczne i kierunki dalszych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i ochrony przeciwpowodziowej, w oparciu o wykorzystanie środków inżynieryjno-technicznych.

Marta Gortych

Wyjazd naukowy studentów koła naukowego Solum et Universum

Studenci koła naukowego Solum et Universum działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska uczestniczyli w dniach 17-21 września 2019 roku w konferencji Remtech Europe - European Conference On Remediation Markets And Technologies towarzyszącej RemtechExpo.
 
Studenci zaprezentowali wyniki pracy pt.: „Road dust as an environmental problem for the urban areas”.
 
Udział w międzynarodowej konferencji dał szansę na zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez Koło w poprzednich latach oraz na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami różnych jednostek naukowych. Obecność studentów pozwoliła również na promocję Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
Wyjazd został zrealizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków Parlamentu Studenckiego.
 
    

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego jest organizatorem konferencji naukowej „Retencja Wody w Polderze Milsko”, która odbędzie się 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, ul. Szafrana 15, budynek A12, sala 105.

Konferencja porusza tematykę retencjonowania wód w Polderze Milsko w następującym zakresie:

  • możliwości wykorzystania Polderu Milsko do ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich,
  • zwiększenia retencji wody,
  • podniesienia poziomu wód gruntowych,
  • poprawy warunków upraw rolnych.

 Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się tutaj (PDF).