Aktualności

ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKICH

Uwaga Studenci!

 • Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie zachowują ważność do 60 dni po zakończeniu zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni, czyli do 29 listopada 2020 r.
 • Zgodnie z komunikatem nr 31/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska opracował harmonogram przyjmowania studentów w celu przedłużenia legitymacji studenckich.
 • Szczegółowe informacje, w tym terminy odbioru/przedłużenia dokumentów, zostały Państwu przesłane drogą e-mailową.
 • Proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów. Osoby, które z jakichś względów nie będą mogły stawić się w Dziekanacie WBAIS UZ w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 68 328 2521 lub 68 328 2334 celem ustalenia nowego terminu.
 • Czas odbioru legitymacji / jej przedłużenie skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach.
 • Ze względu na reżim sanitarny w trakcie przybywania na terenie budynku należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica itp.) oraz należy przestrzegać odpowiedniego dystansu społecznego.
 • Prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu – w danym dniu obsługiwani będą tylko studenci wskazani w harmonogramie.

Projekty badawcze IIS z wynikami na Światową skalę!

Nasi pracownicy prowadzą badania na światowym poziomie i z powodzeniem współpracują z najważniejszymi ośrodkami naukowymi na świecie.
 
Prof. Wilfried Winiwarter prowadził niezwykle ważne badania na temat zagrożenia dla realizacji celów klimatycznych i założeń wynikających z Porozumienia Paryskiego związanego ze wzrastającą emisją podtlenku azotu.
 
W badaniach zaangażowane było konsorcjum naukowe składające się z 57 naukowców z 14 różnych państw oraz 48 instytucji badawczych, przy czym kluczową rolę odegrał w nim Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Komunikat związany z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną decyzją Pani Dziekan dr hab. inż. Anny Bazan-Krzywoszańskiej, prof. UZ, od dnia 7 października 2020 r. kształcenie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska prowadzone będzie w całości w systemie zdalnym i do odwołania. Od dnia 7.10.2020r. obowiązuje całkowity zakaz przebywania studentów w budynkach A8 i A12.
 
Zaplanowane zajęcia bezpośrednie zostaną zamienione na zdalne.
 
Proszę śledzić plan zajęć i sprawdzać na bieżąco wiadomości przesyłane do Państwa przez nauczycieli.
 
Na platformie Google Classroom uruchomiona zostanie zakładka „komunikaty”, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje i wytyczne.
 
Z poważaniem
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk-
z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska
 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Drodzy Studenci kierunku Inżynieria Środowiska!

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska witam Państwa w nowym roku akademickim 2020/2021!

Ze względów bezpieczeństwa, większość zajęć w tym semestrze będzie się odbywała w systemie zdalnym. Pomimo niesprzyjających okoliczności, w których rozpoczynamy ten rok akademicki życzę Państwu owocnej nauki i zdrowia. 

Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

 

„Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”

~ Paulo Coelho ~

 

Z pozdrowieniami

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ

Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

 

Projekty badawcze realizowane w IIS - projekt MILKEY

Tytuł projektu: „System wsparcia decyzyjnego dla zrównoważonej i zoptymalizowanej pod kątem emisji gazów cieplarnianych produkcji mleka w kluczowych obszarach europejskich” (akronim MilKey)

Nazwa programu: ERA-GAS / ERA-NET “2018 Joint Call on novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”

Koordynator projektu: Dr. Barbara Amon, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB, Potsdam, Germany

Partnerzy projektu:    

 • Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, ATB, Germany
 • Agricultural Structures and Agricultural Machinery, AUA, Greece
 • Environmental Technology, ILVO, Belgium
 • Institute of Environmental Engineering, UZG, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, PULS, Poland
 • TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority, TEAGASC, Ireland
 • UMR1069, Sol, Agro & hydro syst, INRA, France
 • Department for Economics and Society, NIBIO, Norway
 • Institut de l’Elevage, IDELE, France
 • School of Agriculture & Food Science UCD, UCD, Ireland

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 2.097.000,00 €

Wartość dofinansowania UZG: 158.875,00 €

Instytucja finansująca UZG: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Cele i planowane efekty projektu: Europejskie systemy produkcji mleczarskiej (DPS) stoją przed wieloma wyzwaniami w ramach trzech filarów (3P) zrównoważonego rozwoju. Regiony europejskie są bardzo zróżnicowane i złożone, dlatego potrzebne są specyficzne regionalnie koncepcje dotyczące DPS. Projekt MilKey opracuje całościową koncepcję systemu dla zrównoważonego rozwoju 3P w DPS. System ten będzie uwzględniać kluczowe regiony europejskie. Podczas opracowywania systemu 3P głównym celem będzie uwzględnienie możliwości ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz czynników ekonomicznych i społecznych. Finalnie powstanie platforma dla zrównoważonych koncepcji 3P dla DPS w kluczowych regionach Europy oraz internetowe narzędzie kontroli klimatu i emisji w oborze. Platforma MilKey będzie długotrwałym środkiem w celu lepszego zrozumienia i pogłębienia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju w DPS oraz zintensyfikowania dialogu między nauką, rolnikami, interesariuszami i polityką, również poza okresem trwania projektu. MilKey zintegruje system wspomagania decyzji, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju 3P.

Więcej o projekcie: https://www.milkey-project.eu/