Aktualności

Konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Dnia 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pt. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”. Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentował dr inż. Jakub Kostecki z referatem: „Zwiększanie potencjału retencyjnego przy wykorzystaniu polderów przeciwpowodziowych”.

Konferencja zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” (http://www.zielonaakcja.pl/) oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (http://www.zpkwl.gorzow.pl/) wpisuje się w trend zachęcający do retencjonowania wody i wykorzystywania błękitno-zielonej infrastruktury do walki ze skutkami zmian klimatu.

  

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Dnia 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa pt. Retencja wody w Polderze Milsko.

Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy wsparciu Przedsiębiorstwa C.K. Ziemianin Czesław Karczmar. Konferencja była objęta patronatem Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego - Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Władysława Dajczaka - Wojewody Lubuskiego, Elżbiety Anny Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego, Waldemara Sługockiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Katarzyny Osos - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Roberta Sidoruka - Wójta Gminy Zabór.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób reprezentujących liczne ośrodki naukowe (Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, IHP - Innovations for High Performance Microelectronics we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Zielonogórski). W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, firm z branży inżynierii środowiska, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin Zabór, Żary, Krosno Odrzańskie i Nowa Sól.

Referat wprowadzający pt. Ochrona przeciwpowodziowa Środkowego Nadodrza wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof UZ.

W trakcie konferencji wygłoszono referaty obejmujące zarówno problemy społeczne jak i naukowe, dotyczące wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych oraz technologii teleinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej. W dyskusjach wskazywano na rangę problemów poruszanych w referatach i złożoność gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, w tym budowy Polderu Milsko, który będzie polderem suchym wykorzystywanym rolniczo, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi będzie spełniał funkcję zbiornika retencyjnego. Polder ten będzie stanowił doskonałe narzędzie do regulacji poziomu wody w rzece dla celów transportowych.


Konferencja doskonale wpisała się w działanie pierwszoplanowe dla nauk technicznych i środowiskowych pod nazwą ,,nauka dla przemysłu, przemysł z nauką". To powiązanie zrodziło szereg nowych, ciekawych projektów i działań naukowych, które rozwijają potencjał gospodarki kraju. Wskazano ciekawe rozwiązania techniczne i kierunki dalszych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i ochrony przeciwpowodziowej, w oparciu o wykorzystanie środków inżynieryjno-technicznych.

Marta Gortych

Wyjazd naukowy studentów koła naukowego Solum et Universum

Studenci koła naukowego Solum et Universum działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska uczestniczyli w dniach 17-21 września 2019 roku w konferencji Remtech Europe - European Conference On Remediation Markets And Technologies towarzyszącej RemtechExpo.
 
Studenci zaprezentowali wyniki pracy pt.: „Road dust as an environmental problem for the urban areas”.
 
Udział w międzynarodowej konferencji dał szansę na zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez Koło w poprzednich latach oraz na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami różnych jednostek naukowych. Obecność studentów pozwoliła również na promocję Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
Wyjazd został zrealizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków Parlamentu Studenckiego.
 
    

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego jest organizatorem konferencji naukowej „Retencja Wody w Polderze Milsko”, która odbędzie się 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, ul. Szafrana 15, budynek A12, sala 105.

Konferencja porusza tematykę retencjonowania wód w Polderze Milsko w następującym zakresie:

 • możliwości wykorzystania Polderu Milsko do ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich,
 • zwiększenia retencji wody,
 • podniesienia poziomu wód gruntowych,
 • poprawy warunków upraw rolnych.

 Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się tutaj (PDF).

Warto studiować Inżynierię Środowiska na UZ!

Dlaczego?

Zapoznajcie się z twardymi faktami...

1. Absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wśród ogółu absolwentów UZ:

 • są w najbardziej korzystnej sytuacji - dziewięciu na dziesięciu naszych absolwentów dysponuje pełnoetatowym zatrudnieniem (90,9%) wkrótce po ukończeniu studiów,
 • mają najbardziej korzystny wariant zatrudnienia, zakładający zgodność uzyskanego wykształcenia z wykonywaną pracą - 73% absolwentów Wydziału pracuje zgodnie z wykształceniem,
 • znajdują się w kategorii najlepiej zarabiających (powyżej 5000 zł netto) - 40% osób w tej kategorii pochodzi z naszego Wydziału!
 • 30% absolwentów Wydziału mieści się w przedziale dochodowym 3001-5000 zł netto.

2. Absolwenci Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ mogą liczyć na wynagrodzenie (zaraz po skończeniu studiów):

 • 3778,52 zł – absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska,
 • 3529,22 zł – absolwenci kierunku budownictwo,
 • 2630,05 zł – absolwenci kierunku architektura.

Dane opracowano na podstawie dokumentu "Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. 2018", który został przygotowany m.in. w oparciu o dane gromadzone w systemie ELA (ekonomiczne aspekty losów absolwentów).