Aktualności

Aktualności

Plebiscyt LUBUSKI EKO-DYPLOM na najlepsze prace dyplomowe.

19 kwietnia 2017 r. w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie LUBUSKI EKO-DYPLOM  na najlepsze prace dyplomowe z potencjałem praktycznego zastosowania oraz prezentujące możliwości ochrony środowiska w regionie lub o zasięgu ponadregionalnym.

We wszystkich kategoriach zwyciężyły prace dyplomowe nominowane przez Uniwersytet Zielonogórski, bronione na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

  • W kategorii prac licencjackich za najlepszą uznana została praca inżynierska Pana Damiana Ogiejko pt. „Wpływ granulatu na bazie osadów ściekowych na fizyczno-chemiczne właściwości gleb”, napisana pod kierunkiem Pana dr inż. Jakuba Kosteckiego. 
  • W kategorii prac magisterskich za najlepszą uznana została praca magisterska Pana mgr. inż. Franciszka Bydałka pt. Aktywność mikrobiologiczna  w złożu oczyszczalni hydrofitowej o przepływie pionowym” napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Sylwii Myszograj.
  • W kategorii prac doktorskich za najlepszą uznana została rozprawa doktorska Pana dr. inż. Artura Juszczyka pt. „Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych”, napisana pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Wysokowskiego, prof. UZ.

Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w konkursie w 2018 r.