Aktualności

Współpraca z KPWK w Krośnie Odrzańskim

Poprawiono: sobota, 20 luty 2016 11:38

Dnia 6 lipca 2015 r. został podpisany list intencyjny wskazujący na możliwą współpracę badawczo-rozwojową między Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Po kilku miesiącach intensywnych prac i zabiegów organizacyjnych ze strony Prodziekana Wydziału ds. Nauki – prof. Andrzeja Greinerta i Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska – prof. Andrzeja Jędrczaka mamy już pierwsze duże osiągnięcie. Oto możemy w naszym laboratorium realizować zaawansowane badania na nowoczesnym sprzęcie analitycznym, wartym niemal 0,5 mln złotych. Ten sprzęt to optyczny spektrometr emisyjny ICP Perkin Elmer Optima 8x00 oraz mineralizator mikrofalowy do spalania próbek środowiskowych Perkin Elmer Titan MPS.

To oznacza dla Instytutu powstanie zupełnie nowych możliwości rozwoju naukowego oraz realizacji nowoczesnych koncepcji wdrożeniowych. Brakowało nam takiego sprzętu już od lat.

Jednocześnie z uzyskaniem nowego sprzętu, wysiłkiem Instytutu, przy zaangażowaniu Kierownika Centralnego Laboratorium IIŚ – mgr Tadeusza Butrymowicza dokonano przebudowy wyciągów w pomieszczeniu 016 oraz linii zasilania aparatury w gazy. Dzięki temu praca w laboratorium będzie bezpieczna i dużo bardziej komfortowa.