Aktualności

Projekty badawcze IIS z wynikami na Światową skalę!

Poprawiono: piątek, 16 październik 2020 16:34
Nasi pracownicy prowadzą badania na światowym poziomie i z powodzeniem współpracują z najważniejszymi ośrodkami naukowymi na świecie.
 
Prof. Wilfried Winiwarter prowadził niezwykle ważne badania na temat zagrożenia dla realizacji celów klimatycznych i założeń wynikających z Porozumienia Paryskiego związanego ze wzrastającą emisją podtlenku azotu.
 
W badaniach zaangażowane było konsorcjum naukowe składające się z 57 naukowców z 14 różnych państw oraz 48 instytucji badawczych, przy czym kluczową rolę odegrał w nim Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.