Aktualności

Konferencja naukowa "Retencja Wody w Polderze Milsko".

Poprawiono: wtorek, 15 październik 2019 13:17

Dnia 10 października 2019 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa pt. Retencja wody w Polderze Milsko.

Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy wsparciu Przedsiębiorstwa C.K. Ziemianin Czesław Karczmar. Konferencja była objęta patronatem Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego - Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Władysława Dajczaka - Wojewody Lubuskiego, Elżbiety Anny Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego, Waldemara Sługockiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Katarzyny Osos - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Roberta Sidoruka - Wójta Gminy Zabór.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób reprezentujących liczne ośrodki naukowe (Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, IHP - Innovations for High Performance Microelectronics we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Zielonogórski). W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, firm z branży inżynierii środowiska, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin Zabór, Żary, Krosno Odrzańskie i Nowa Sól.

Referat wprowadzający pt. Ochrona przeciwpowodziowa Środkowego Nadodrza wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof UZ.

W trakcie konferencji wygłoszono referaty obejmujące zarówno problemy społeczne jak i naukowe, dotyczące wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych oraz technologii teleinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej. W dyskusjach wskazywano na rangę problemów poruszanych w referatach i złożoność gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, w tym budowy Polderu Milsko, który będzie polderem suchym wykorzystywanym rolniczo, a w okresie nawalnych deszczy czy powodzi będzie spełniał funkcję zbiornika retencyjnego. Polder ten będzie stanowił doskonałe narzędzie do regulacji poziomu wody w rzece dla celów transportowych.


Konferencja doskonale wpisała się w działanie pierwszoplanowe dla nauk technicznych i środowiskowych pod nazwą ,,nauka dla przemysłu, przemysł z nauką". To powiązanie zrodziło szereg nowych, ciekawych projektów i działań naukowych, które rozwijają potencjał gospodarki kraju. Wskazano ciekawe rozwiązania techniczne i kierunki dalszych działań na rzecz środowiska przyrodniczego i ochrony przeciwpowodziowej, w oparciu o wykorzystanie środków inżynieryjno-technicznych.

Marta Gortych