Aktualności

Warto studiować Inżynierię Środowiska na UZ!

Poprawiono: środa, 11 wrzesień 2019 20:16

Dlaczego?

Zapoznajcie się z twardymi faktami...

1. Absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wśród ogółu absolwentów UZ:

2. Absolwenci Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ mogą liczyć na wynagrodzenie (zaraz po skończeniu studiów):

Dane opracowano na podstawie dokumentu "Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. 2018", który został przygotowany m.in. w oparciu o dane gromadzone w systemie ELA (ekonomiczne aspekty losów absolwentów).