Aktualności

Aktualności

Warto studiować Inżynierię Środowiska na UZ!

Dlaczego?

Zapoznajcie się z twardymi faktami...

1. Absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska wśród ogółu absolwentów UZ:

  • są w najbardziej korzystnej sytuacji - dziewięciu na dziesięciu naszych absolwentów dysponuje pełnoetatowym zatrudnieniem (90,9%) wkrótce po ukończeniu studiów,
  • mają najbardziej korzystny wariant zatrudnienia, zakładający zgodność uzyskanego wykształcenia z wykonywaną pracą - 73% absolwentów Wydziału pracuje zgodnie z wykształceniem,
  • znajdują się w kategorii najlepiej zarabiających (powyżej 5000 zł netto) - 40% osób w tej kategorii pochodzi z naszego Wydziału!
  • 30% absolwentów Wydziału mieści się w przedziale dochodowym 3001-5000 zł netto.

2. Absolwenci Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ mogą liczyć na wynagrodzenie (zaraz po skończeniu studiów):

  • 3778,52 zł – absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska,
  • 3529,22 zł – absolwenci kierunku budownictwo,
  • 2630,05 zł – absolwenci kierunku architektura.

Dane opracowano na podstawie dokumentu "Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. 2018", który został przygotowany m.in. w oparciu o dane gromadzone w systemie ELA (ekonomiczne aspekty losów absolwentów).