Aktualności

Aktualności

Projekt UNCNET

Spotkanie robocze w ramach projektu UNCNET – Pekin 30-31.05.2019

W końcu maja odbyło się spotkanie robocze partnerów międzynarodowego projektu badawczego pt. Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET). Koordynatorem całego projektu jest prof. Wilfried Winiwarter z IIASA (Austria), natomiast polską częścią zawiaduje dr Monika Suchowska-Kisielewicz z Instytutu Inżynierii Środowiska UZ. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie jako jeden z 11, wyłonionych spośród 122 złożonych wniosków.

Gospodarzem pierwszego spotkania w ramach projektu był Peking University – Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences (Chiny). Poza nim, w projekcie biorą udział: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA, Austria), Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chinese Academy of Sciences (CAS), Center for Agricultural Resources Research (Chiny), brainbows informations-management GmbH (Austria) i E.C.O. Institut für Ökologie Jungmeier GmbH, Klagenfurt (Austria).

Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego w spotkaniu wzięli udział dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ oraz dr Monika Suchowska-Kisielewicz.

Bardzo intensywne spotkanie poświęcone było wzajemnemu zapoznaniu się z ogólnymi celami projektu definiowanymi przez poszczególnych partnerów, propozycjami partnerów odnośnie zawartości poszczególnych pakietów roboczych, metod badawczych i oczekiwanych efektów prac. Kolejnym krokiem było uporządkowanie informacji tworząc spójny system, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie informacji o poszczególnych miastach, kompatybilnych w ramach porównań koniecznych do dokonania w przyszłości. Wyznaczono także plan prac, plan kontaktów wideokonferencyjnych oraz plan kolejnych spotkań roboczych.

Duży nacisk położono na przedyskutowanie rodzaju danych koniecznych do uzyskania w toku badań w poszczególnych ośrodkach partnerskich, skali tych badań celem jak najlepszego odzwierciedlenia oddziaływania miasta na badane parametry środowiskowe, sposobów modelowania środowiskowego dla ujęcia perspektyw wynikających z prowadzonych badań oraz możliwości przełożenia naszych prac na środowisko zewnętrzne – decydentów miast i regionów oraz przedsiębiorstwa działające w sferze szeroko pojmowanej ochrony i inżynierii środowiska.

Uczestnicy wcześniej odbywającej się konferencji w Oslo („Urban Futures”) poinformowali o innych projektach, które uzyskały dofinansowanie wraz z realizowanym przez nas. Dało to nam dodatkową informację o kierunkach prac Kolegów z innych ośrodków naukowych. Zastanawialiśmy się także nad sprzężeniem idei wypracowanych w toku realizacji projektu UNCNET z innymi kwestiami miejskimi i środowiskowymi. Większość z tych innych projektów miała wspólne tematy w postaci transportu miejskiego i energetyki komunalnej. Krążenie azotu w środowisku miejskim, w tym o pochodzeniu antropogenicznym, wydaje się nam być dobrym spójnikiem z tymi projektami. Daje to szanse na przyszłe rozszerzanie współpracy naukowej, o co niewątpliwie będziemy zabiegać.

Wyłonił się także pomysł rozszerzenia współpracy między podmiotami a Chin i Instytutem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego o nowe elementy badań, co może być podstawą do formułowania kolejnych wniosków grantowych.

Podkreślić należy, że nasi Koledzy z Peking University przygotowali całość spotkania bardzo profesjonalnie, dzięki czemu mimo ogromu miasta mogliśmy się znaleźć i poruszać po Pekinie w sposób możliwie bezproblemowy.

Informacje o projekcie: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/UNCNET19.html