Aktualności

Aktualności

Innowacje dla energetyki

Innowacje dla energetyki Kierunki rozwoju innowacji energetycznych 

Ministerstwo energii zaprezentowało we wtorek dokument pt. "Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych" (KRIE).

Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami, a kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to dokument definiujący ramy działalności innowacyjnej dla sektora energetyki i jego instytucji wspomagających. W dokumencie zwrócono uwagę, że od kilkunastu lat sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które powodują jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Nakładają się na to aspiracje polityczne i społeczne oraz modele regulacyjne, zmieniając tradycyjny model funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na rynkach komercyjnych.

Dokument do pobrania: tutaj