Aktualności

Kolejny sukces naszych studentów!

Kolejny sukces studentów Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Koło Naukowe Solum et Universum (jako jedno z trzech zwycięskich kół) uzyskało dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł w konkursie "Klakson - Impuls do innowacji" na realizację projektu "Zastosowanie wybranych odpadów browarniczych w gospodarce o obiegu zamkniętym". Opiekunem koła jest Pan dr inż. Jakub Kostecki.

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na wyniki ich pracy!

Więcej informacji pod linkiem: shorturl.at/avVW1

IV Międzynarodowa Konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję "Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", Zielona Góra, 30.10.2020 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja ma charakter wyłącznie on-line. Uczestnictwo w konferencji będzie poświadczone certyfikatem. Po otrzymaniu zgłoszenia będą przesłane informacje organizacyjne dotyczące wystąpienia i uczestnictwa w konferencji. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy online oraz materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.

Formularz rejestracji na konferencję: https://forms.gle/88YUxiCDV3ShNjXNA

Strony konferencji: http://konferencja.iis.edu.pl/index.php/pl/

ODBIÓR LEGITYMACJI STUDENCKICH

Uwaga Studenci!

  • Zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie zachowują ważność do 60 dni po zakończeniu zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni, czyli do 29 listopada 2020 r.
  • Zgodnie z komunikatem nr 31/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska opracował harmonogram przyjmowania studentów w celu przedłużenia legitymacji studenckich.
  • Szczegółowe informacje, w tym terminy odbioru/przedłużenia dokumentów, zostały Państwu przesłane drogą e-mailową.
  • Proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów. Osoby, które z jakichś względów nie będą mogły stawić się w Dziekanacie WBAIS UZ w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 68 328 2521 lub 68 328 2334 celem ustalenia nowego terminu.
  • Czas odbioru legitymacji / jej przedłużenie skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach.
  • Ze względu na reżim sanitarny w trakcie przybywania na terenie budynku należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica itp.) oraz należy przestrzegać odpowiedniego dystansu społecznego.
  • Prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu – w danym dniu obsługiwani będą tylko studenci wskazani w harmonogramie.

Projekty badawcze IIS z wynikami na Światową skalę!

Nasi pracownicy prowadzą badania na światowym poziomie i z powodzeniem współpracują z najważniejszymi ośrodkami naukowymi na świecie.
 
Prof. Wilfried Winiwarter prowadził niezwykle ważne badania na temat zagrożenia dla realizacji celów klimatycznych i założeń wynikających z Porozumienia Paryskiego związanego ze wzrastającą emisją podtlenku azotu.
 
W badaniach zaangażowane było konsorcjum naukowe składające się z 57 naukowców z 14 różnych państw oraz 48 instytucji badawczych, przy czym kluczową rolę odegrał w nim Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Komunikat związany z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną decyzją Pani Dziekan dr hab. inż. Anny Bazan-Krzywoszańskiej, prof. UZ, od dnia 7 października 2020 r. kształcenie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska prowadzone będzie w całości w systemie zdalnym i do odwołania. Od dnia 7.10.2020r. obowiązuje całkowity zakaz przebywania studentów w budynkach A8 i A12.
 
Zaplanowane zajęcia bezpośrednie zostaną zamienione na zdalne.
 
Proszę śledzić plan zajęć i sprawdzać na bieżąco wiadomości przesyłane do Państwa przez nauczycieli.
 
Na platformie Google Classroom uruchomiona zostanie zakładka „komunikaty”, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje i wytyczne.
 
Z poważaniem
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk-
z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska