Aktualności

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 12 i 13 października 2017r. odbyła się w Zielonej Górze III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.„Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Organizatorem Konferencji był Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter, gdyż połączona była z Jubileuszem 40-lecia kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska w Zielonej Górze. Honorowym patronatem konferencję objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusz Gajda, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki oraz Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Konferencję rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, podczas której dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak wygłosił referat okolicznościowy pt. „Historia zielonogórskiej Inżynierii Środowiska”, a następnie J.M.Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Andrzej Greinet, prof. UZ dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Profesorowie Inżynierii Środowiska”.

W Konferencji uczestniczyło łącznie ponad 120 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe z kraju i zagranicy oraz firmy i wydawnictwa branżowe. 

Referaty zgłoszone na Konferencję prezentowane były w czasie trzech sesji plenarnych oraz dwóch sesji posterowych. W czasie obrad przedstawiono 12 referatów oraz 41 posterów. Organizatorzy nagrodzili autorów trzech najlepszych posterów. Tematyka wystąpień dotyczyła zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed współczesną inżynierią środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów naturalnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, gospodarki wodno-ściekowej, technologii w oczyszczaniu ścieków miejskich i przeróbce osadów ściekowych, gospodarki odpadami oraz problemami gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska. Pierwszy dzień konferencji zakończony został uroczystą kolacją.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, którą był rejs po Odrze na trasie Nowa Sól-Cigacice, przebiegającej przez dwa mezoregiony: Pradolinę Głogowską (na południu) oraz Kotlinę Kargowską (na północy). Trasa rejsu obejmowała obszary sieci Natura 2000: PLB080004 Dolinę Środkowej Odry, PLH080014 Nowosolską Dolinę Odry i PLH080012 Kargowskie Zakola Odry oraz obszary chronionego krajobrazu Nowosolską Dolinę Odry i Krośnieńską Dolinę Odry.

Fotorelacja

Link do albumu ze zdjęciami z konferencji: https://photos.app.goo.gl/qo6j30NGcjo2pYX52

Link do albumu ze zdjęciami z kolacji konferencyjnej: https://photos.app.goo.gl/tZtaFGTy4Xi4na0l1

Link do albumu ze zdjęciami z rejsu po Odrzehttps://photos.app.goo.gl/7GGBTQlPhj22bdGr2

Link do albumu ze zdjęciami ze Zjazdu Absolwentówhttps://photos.app.goo.gl/FZNAW346V8UKykpw1

Na sali obrad

   

Wręczenie nagród w sesji posterowej

   

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

   

Rejs po Odrze na trasie Nowa Sól - Cigacice

   

O Instytucie Inżynierii Środowiska

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

 • Ponad 40 lat doświadczenia badawczo-wdrożeniowego i dydaktycznego.
 • Doświadczona i niezwykle przyjazna kadra naukowo-badawcza, w tym w znacznym stopniu praktykujący projektanci.
 • Laboratoria badawcze na najwyższym poziomie.
 • Projekty badawcze i wdrożeniowe finansowane ze środków UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Szerokie kontakty z przemysłem z branży Inżynierii Środowiska, Energetyki i Instalacyjnej.

Adres / Kontakt:

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. prof. Z. Szafrana 15
65-516 Zielona Góra

NIP: 973-07-13-421
REGON: 977924147

sekretariat
tel. (+48 68) 328-26-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l

Konferencja "Inżynieria i kształtowanie środowiska"

III Międzynarodowa Konferencja 
„Inżynieria i kształtowanie środowiska”

12-13 październik 2017r.

pod honorowym patronatem:

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Mariusza Gajdy
Wojewody Lubuskiego - Władysława Dajczaka
Marszałka Województwa Lubuskiego - Elżbiety Polak
Prezydenta Miasta Zielona Góra - Janusza Kubickiego
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

The information about conference is also available in english.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
 • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych;
 • Ochrona przeciwpowodziowa;
 • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Czytaj więcej...

Zmarła prof. Zofia Sadecka

Wspomnienie o Pani Profesor: tutaj

Rekrutacja 2017/2018

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Kształcenie studentów na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,
 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  II-go  stopnia,
 • stacjonarnych  III-go stopnia (studia doktoranckie).

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) trwają 3,5 roku (7 semestrów). Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera bez specjalności.

Studia II-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry). Kształcenie prowadzone jest w trzech specjalnościach:

 • urządzenia sanitarne (US),
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów (ZWUSIO),
 • inżynieria ekologiczna  (IE).

Kończąc studia II  stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne), uzyskuje się stopień naukowy magistra inżyniera. Z sylwetką absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska można zapoznać się tutaj. Szczegółowe informacje o przedmiotach prowadzonych w ramach kierunku można uzyskać tutaj: studia I-go stopnia (z tytułem inżynieria) oraz studia II-go stopnia (z tytułem magistra).

Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym kierunku. Zapisu na studia można dokonać w Uczelnianym Serwisie Rekrutacyjnym: tutaj.

ENERGETYKA KOMUNALNA

UWAGA! Nabór na kierunek Energetyka Komunalna na rok akademicki 2017/2019 wstrzymany. 

Kształcenie studentów na kierunku praktycznym Energetyka Komunalna prowadzone jest na studiach:

 • stacjonarnych  i  niestacjonarnych  I-go  stopnia,

Studia I-stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Studia mają profil praktyczny, tzn. w ostatnim - 8 semestrze odbywają się praktyki. Kończąc studia I-stopnia uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera. Kształcenie prowadzone jest w dwóch specjalnościach:

 • Komunalna energetyka cieplna,
 • Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne.

Więcej o kierunku Energetyka Komunalna można znaleźć: tutaj.